Odbiorniki gazu cz. III

W czasie eksploatacji pieca duże niebezpieczeństwo przedstawia zgaśnięcie płomyka dyżurnego. Po otwarciu zaworu poboru wody gaz będzie ulatniać się bezużytecznie do kanału spalinowego, a częściowo również do pomieszczenia. Stwarza to niebezpieczeństwo zatrucia i wybuchu mieszaniny gazowo-powietrznej. W celu usunięcia tego niebezpieczeństwa stosuje się różnego rodzaju zabezpieczenia, które uniemożliwiają dopływ gazu do palnika w wypadku zgaśnięcia płomyka dyżurnego.

Zauważono, że dwie złączone ze sobą przez walcowanie na gorąco płytki metalowe z dwóch metali o różnej rozszerzalności cieplnej (pierwotnie płaskie) będą pod wpływem ogrzewania wyginać się wypukłością w stronę metalu o większej rozszerzalności tuleja przesuwna z wycięciem prowadzącym trzpień zaworu płomyka dyżurnego,- 13 – zawór dopływu gazu do płomyka dyżurnego, :) – sprężyna zaworu, 15 – śruba regulacji wielkości płomyka dyżurnego, 16 – zwężka Vemunego, 17 – wybierak temperatury wody, 18 – filtr wody, 19 – pokrętło wybieraka temperatury wody, 20 – przepona-membrana główna, 21 – grzybek zaworu ręcznej regulacji wielkości płomienia głównego (w położeniu zamkniętym), 22 – krzywka ruchoma, 23 – krzywka stała prowadząca, 24 – wkręt regulacyjny, 25 – pokrętło zaworu regulacji płomienia, 26 – wkręt mocujący pokrętło, 27 – iglica przesuwma z umocowanym na tatę talerzykiem oporowym, 28 – grzybek zaworu głównego sterowanego membraną, 29 – sprężyna pomocnicza dociskająca grzybek zaworu głównego cieplnej. Skonstruowano więc zabezpieczenie pokazane na rys. 19-12.

W położeniu normalnej pracy wygięta w podkówkę płytka bimetalowa, wskutek zbliżania się jej końców, pod wpływem ogrzewania przez płomyk dyżurny naciska na trzpień związany z grzybkiem zaworu pomocniczego i pokonując opór sprężyny otwiera drogę gazu do palnika. W razie zgaśnięcia płomyka dyżurnego płytka stygnie, końce jej rozwierają się, przez co zwalnia się nacisk na grzybek i sprężyna zaworu pomocniczego zamyka drogę gazu do palnika.

Często usterką, na którą skarżą się użytkownicy, jest zanieczyszczenie palnika rusztowego występujące podczas eksploatacji pieca i powodujące nierównomierne palenie się gazu. Zanieczyszczenie to można usunąć po demontażu palnika przez przemycie go gorącym ługiem sodowym. Ewentualne pozostałości w otworach palnika można ostrożnie przekłuć igłą, uważając, aby nie powiększyć otworów.

Leave a Reply