Odlewnictwo

Odlewanie polega na topieniu metalu w specjalnych piecach, a nastęnie wlewaniu go do form, które mogą być piaskowe, żeliwne i stalowe. Odlewanie można wykonywać w formach poziomych i pionowych.

Do nowoczesnych metod odlewania zalicza się odlewanie o d- środkowe (stosowane gdy przedmioty odlewane są bryłami obrotowymi) i przez wtryskiwanie pod ciśnieniem roztopionego metalu, np. zawory ze stopów metali nieżelaznych, które będą omówione w p. 3.7.

Zalewanie form wykonuje się ręcznie z użyciem łyżek lub kadzi na widełkach i mechanicznie za pomocą dużych kadzi zawieszonych na suwnicy. Metal należy wlewać ostrożnie, aby nie uszkodzić formy. Po zastygnięciu metalu i rozebraniu formy wybija się z odlewu (rys. 3-3) rdzenie, odcina nadlewy po kanałach wlewowych i odpowietrzających oraz czyści odlew szczotkami drucianymi albo strumieniem powietrza sprężonego i piasku.

Wady w odlewach powstają najczęściej z powodu nieprzestrzegania zasad procesu technologicznego, albo są spowodowane złą konstrukcją przedmiotu. Wady mogą być widoczne (powierzchniowe) lub ukryte, które można stwierdzić jedynie poprzez badania laboratoryjne. Do najczęściej spotykanych zalicza się wady kształtu, wady powierzchni odlewu, zażużlenia w odlewie (dyskwalifikujące zazwyczaj odlew) oraz niedolewy i pęcherze gazowe, które powstają na skutek złego odpowietrzenia formy.

Zastosowanie wyrobow żeliwnych i ze stopów metali nieżelaznych, wykonanych w formie odlewów, w robotach instalacyjnych jest bardzo duże. Wymienić i kształtki żeliwne ciśnieniowe – używane do montażu sieci wodociągowej lub sieci gazu rury i kształtki żeliwne kanalizacyjne – używane do montażu sieci i instalacji kanalizacyjnych przybory sanitarne jak zlewy, zmywaki, zlewozmywaki, wanny itp. Wszystkie te i inne materiały instalacyjne będą szerzej omówione w wykonawstwa poszczególnych kolejnych rozdziałach, dotyczących rodzajów instalacji.

Leave a Reply