Układanie rur kanalizacyjnych – dalszy opis

Przed opuszczeniem rury do wykopu sprawdza się jej stan (rur uszkodzonych używać nie wolno) i oczyszcza z błota. Opuszczanie na dno wykopu elementów lekkich wykonuje się ręcznie za pomocą lin. Elementy cięższe wymagają użycia trójnogów i wielo- krążków, a bardzo ciężkie elementy o dużych przekrojach opuszcza się przeważnie za pomocą dźwigów.

Podczas opuszczania rury należy zachować ostrożność nikt nie może znajdować się wrówczas pod opuszczaną rurą. Należy jednak kierować opuszczaniem rury i sprawdzać jej położenie, tak aby jak najłatwiej wprowadzać bosy koniec rury do kielicha rury już leżącej w wykopie.

Złącza rur kamionkowych wykonuje się z zastosowaniem sznura konopnego smołowanego, którym owija się bosy koniec rury na 2/3 głębokości kielicha. Po włożeniu do kielicha sznur ubija się i pozostałe miejsce uszczelnia się kitem asfaltowym lub mieszaniną smoły z pakiem.

Rury betonowe mogą być kielichowe, wtedy wykonanie złącza jest podobne. Ze względów ekonomicznych do uszczelniania stosuje się tu nieraz zaprawę azbestowo-cementową lub cementową.

Przy łączeniu na wpust do uszczelnienia złącza stosuje się zaprawę cementową 1 : 2 lub 1 : 3. Przed położeniem zaprawy beton złącza powinien być dobrze zwilżony. Po nałożeniu zaprawy rury dociska się, a nadmiar zaprawy usuwa i powierzchnię wewnętrzną wygładza. W celu zwiększenia wytrzymałości złącza zewnętrzną jego stronę wzmacnia się nieraz opaską z zaprawy cementowej nadając jej kształt trapezowy.

Rury betonowe i żelbetowe chroni się przed korodującym działaniem kwaśnych wód gruntowych przez dwukrotne powleczenie ich masą bitumiczną, przy czym pierwszą warstwę należy nałożyć na beton suchy. W razie niemożności uzyskania suchej powierzchni betonu stosuje się na pierwszą warstwę emulsję bitumiczną.

Podczas układania rur posługujemy się pionem i celownikiem (patrz rys. 10-8) dla zachowania prostej linii kanału i jednakowego spadku na odcinku między studzienkami.

Leave a Reply