Ogrzewanie promiennikami podczerwieni

W ostatnich latach coraz częściej do ogrzewania zaczyna się stosować gazowe lub elektryczne promienniki podczerwieni, których schematy podano na rys. 23-19, Promienniki (piece gazowe lub elektryczne o bardzo wysokiej temperaturze) stosuje się do ogrzewania dużych i wysokich pomieszczeń oraz do ogrzewania stanowisk roboczych na wolnej przestrzeni. to

W promiennikach gazowych palnik Bunsena podgrzewa płytę promieniującą wykonaną z materiału ceramicznego, zaopatrzoną w wiele małych otworków. Mieszaninę gazu z powietrzem doprowadza się do tylnej strony płytki, a spala się ona tuż przy przedniej stronie płytki słabo święcącym płomieniem, który wkrótce po zapaleniu powoduje żarzenie (w temp. 800-t-900°C) masy ceramicznej. Jeśli jest zapewniona dostateczna wymiana powietrza oraz wówczas, gdy spaliny nie stykają się z zimnymi powierzchniami, nie istnieje konieczność odprowadzania spalin.

W promiennikach elektrycznych prawie wyłącznie przyjęto zasadę grzania oporowego. Druty grzejne w pos-.ad spirali są ułożone wewnątrz rurki z wypełniaczem ceramicznym. W naszych warunkach energię elektryczną stosuje się do ogrzewania pomieszczeń tylko wyjątkowo (np. jako ogrzewanie uzupełniające albo ogrzewanie pomieszczeń używanych okresowo).

Leave a Reply