Podgrzewacze WCW

Wymiennik WCW przeznaczony do przygotowania wody ciepłej produkuje się z zastosowaniem rur płaszczowych o średnicach nominalnych 65 lub 100 mm (dla instalacji ogrzewania centralnego stosuje się średnice 150 lub 250 mm). Wewnątrz rur płaszczowych znajdują się wężownice złożone z pęku rurek stalowych średnicy zewnętrznej 16 mm i grubości ścianek 2,2 mm. Przy średnicy D„ = 65 mm liczba rurek wężownicy wynosi 7 sztuk, przy średnicy Dn = 100 mm – 14 sztuk.

Na wężownice stosuje się rury stalowe czarne bez szwu, przy czym po wygięciu i wykonaniu wężownicy rury te obustronnie cynkuje się. Ze względu na niebezpieczeństwo szybkiego zarastania rur małych średnic osadem kamienia kotłowego zdecydowano w wymiennikach WCW stosować zasadę przepływu wewnątrz rurek wody grzejnej (zmiękczonej, a więc prawie nie powodującej osadu) oraz przepływu zewnątrz rurek wody ogrzewanej (wodociągowej), a więc względnie twardej.

W podgrzewaczach WCW wyjęcie wężownic może nastąpić tylko od tyłu (po odkręceniu tylnej przykrywy). Żeby umożliwić wyjęcie wężownicy, ściana sitowa ma średnicę mniejszą niż średnica płaszcza. Zamocowanie ściany sitowej między kołnierzami wymiennika umożliwia umieszczona na niej pierścieniowa obręcz zwana nakrętką sita. Uszczelnienie połączenia tworzą pierścienie z azbestokauczuku znajdujące się z każdej strony nakrętki.

Podgrzewacze przeciwprądowe typu WCW montuje się zazwyczaj z kilku elementów ustawionych jeden nad drugim obok siebie lub w systemie mieszanym.

Leave a Reply