Wymiennik WCW

Podgrzewacze wody należy ustawiać tak, żeby przestrzeń wolna przed lub za podgrzewaczem zapewniała wygodę obsługi i możliwość wyjęcia wężownicy w celu jej wymiany. Odległość między płaszczami podgrzewaczy po założeniu izolacji powinna wynosić co najmniej 50 cm. Odległość od wierzchu podgrzewaczy do belek stropowych musi być wystarczająca na umieszczenie przewodów z uwzględnieniem ich łuków. W celu zmniejszenia strat ciepła i przeciwdziałania korozji między podgrzewacze a podpory wkłada się przekładki z azbestu łub azbestokauczuku.

Rozpowszechniający się u nas najnowszy bardzo sprawny typ wymiennika (chroniony polskim patentem) nosi nazwę JAD (rys. 12-8). Składa się on z płaszcza zewnętrznego, wewnątrz którego przebiegają owinięte śrubowo na rdzeniu rurowym stalowe rurki 0 8X0,6 mm.

Całość wykonano jako nierozbieralną, ze stali „odpornej na korozję. Wymiennik działa tylko w położeniu pionowym. Woda grzejna z sieci miejskiej płynie z góry na dół wewnątrz rurek.

Część tej wody płynie wewnątrz rdzenia, który jest odpowiednio skryzo- wany. Woda ogrzewana (tu wodociągowa) płynie zewnątrz rurek przeciw- prądowo, a więc z dołu do góry.

Wymiennik jest przystosowany do ciśnień roboczych 1,6 MPa i może pracować zarówno na potrzeby instalacji ciepłej wody, jak i ogrzewania centralnego. Wymiennik jest czuły na zanieczyszczenie wody i musi być chroniony na obu wlotach gęstym filtrem siatkowym o 94 oczkach na 1 cm2. Okresowo należy go płukać chemicznie.

Wymiennik ten obecnie produkuje się w dwóch rozmiarach – jako JAD-Di o zewnętrznej średnicy płaszcza 102 mm i 18 rurkach spiralnych w 3 krzyżujących się rzędach oraz jako JAD-D2 o średnicy płaszcza 159 mm i 50 rurkach spiralnych w 6 rzędach. Wysokość obu rodzajów wymiennika wynosi 1600 mm. Wymienniki te dostarcza się z króćcami do spawania lub z króćcami kołnierzowymi. Wymienniki JAD mogą pracować jako pojedyncze lub zespolone w baterie.

Leave a Reply