Podgrzewacze wody

Urządzenia, w których następuje wymiana ciepła między czynnikiem grzejnym a czynnikiem ogrzewanym, nazywamy wymiennikami ciepła. Do wymienników ciepła należą: nagrzewnice powietrza, podgrzewacze wody, wyparki itp.

Podgrzewacze wody mogą być pojemnościowe, czyli takie, które mogą magazynować pewną ilość wody ciepłej, i przepływowe, które tej możliwości nie mają. Czynnikiem grzejnym – oddającym ciepło ogrzewanej wodzie, może być woda lub para. Konstrukcja podgrzewacza jest jednakowa dla obydwu czynników grzejnych.

Podgrzewacz pojemnościowy PP (rys. 12-5) składa się ze zbiornika stalowego ocynkowanego od wewnątrz i zewnątrz obliczonego 1 – głowica, 2 – ściana sitowa, 3 – wężownice grzejne 0 25, i – króciec zaworu bezpieczeństwa, 5 – króciee odpowietrzania, 6 – króciec wody cyrkulacyjnej, 7 – spust, 8 – króciec manometru, 9t 10 – króćce termometrów na dopuszczalne ciśnienie robocze 0,6 MPa. W zbiorniku tym znajduje się wężownica grzejna złożona z wiązki rur stalowych ocynkowanych średnicy 25 mm osadzonych w ścianie sitowej. Z obu stron ściany sitowej znajdują się specjalne pierścieniowe rowki szerokości 25 mm, w które wchodzi uszczelka z azbestokauczuku grubości 3H-5 mm. Po założeniu ściany sitowej z uszczelkami nakłada się głowice i całość połączenia skręca na przemian nakrętkami dbając o równomierny docisk. Czynnik grzejny doprowadza się do górnego króćca głowicy, a odprowadza z dolnego jej króćca.

Obecnie podgrzewacz pojemnościowy PP zmodernizowano istota jego unowocześnienia polega na umieszczeniu między wę- żownicami omówionych już wyżej anod magnezowych. Umieszczenie protektorów wymagało podparcia wężownic wykonano to w ten sposób, że wężownice wzmocniono blachami 5 służącymi do zawieszania protektorów, a od spodu do blach tych przyspawano pośrodku kątownik 6 służący do ślizgowego oparcia całego układu wężownic na podporze 7. Rozwiązanie zastosowane w tym podgrzewaczu obecnie nazwanym WP (wymiennik pojemnościowy przedstawia rys, 12-6.

Leave a Reply