Pompy o napędzie ręcznym

Wydajność pompy jest to objętość cieczy pompowanej przez pompę w jednostce czasu wydajność można wyrazić w litrach na sekundę (1/s), w litrach na minutę (1/min), w metrach sześciennych na sekundę (m3/s), lub w metrach sześciennych na godzinę (m3/h).

Pompy o napędzie ręcznym. Do pomp o napędzie ręcznym należą pompy studzienne ssące, studzienne ssąco-tloczące, skrzydełkowe i dwutlokowe.

Pompa studzienna ssąca (rys. 8-13 a), jak sama nazwa wskazuje, zasysa jedynie wodę, gdyż wysokość tłoczenia praktycznie nie istnieje (zaledwie kilka lub kilkanaście centymetrów). Pompa ta składa się z korpusu żeliwnego z wylewką, w którym w dolnej części znajduje się cylinder połączony z przewodem ssawnym i zakończony od dołu zaworem ssawnym. Wewnątrz cylindra znajduje się tłok z zaworem tłocznym, połączony żerdzią z dźwignią dwuramienną. Przez podniesienie dźwigni do góry tłok przesuwa się ku dołowi powodując sprężenie powietrza w cylindrze, które po otwarciu zaworu tłocznego w tłoku uchodzi do atmosfery. Przy przeciwnym ruchu dźwigni tłok, unosząc się ku górze przy zamkniętym zaworze tłocznym, zasysa wodę ze studni dzięki podciśnieniu występującemu w cylindrze pod tłokiem i otwarciu zaworu ssawnego. Przy powtarzających się ruchach dźwigni woda przepływa nad tłok, a następnie przy ruchu tłoka w górę przelewa się przez wylewkę. Pompy studzienne są stosowane do dwutłokowa

– 1 – tłok, 2 – zawór tłoczny, 3 – przewód tłoczny, 4 – zawór ssawny, 5 – przewód ssawny, 6 – dźwignia czerpania wody ze studni kopanych lub abisyńśkich przy wysokości ssania nie przekraczającej 6,0 m.

Pompa studzienna ssąco-tlocząca (rys, 8-13 b) jest stosowana w razie konieczności podnoszenia wody na większą wysokość (większą od wysokości ssania). Działanie tej pompy jest takie samo jak pompy studziennej ssącej z tą różnicą, że tłok pracuje nie w korpusie, lecz w specjalnym cylindrze opuszczonym do studni. Pompy tego typu charakteryzują się wysokością ssania 8,0 m i wysokością tłoczenia do 32,0 m. Zastosowanie ich jest takie samo jak pompy studziennej ssącej.

Leave a Reply