Praca komory zwilżania

Powietrze po przejściu komory zwilżania i odkraplacza ma ciągle wilgotność względną (p bliską 100%. W celu zmniejszenia tej wilgotności do wartości żądanej należy podgrzać powietrze. Zadanie to wykonuje nagrzewnica wtórna 11. Podczas ogrzewania wilgotność bezwzględna (zawartość wilgoci) pozostaje oczywiście bez zmiany. W nagrzewnicy 11 ustala się ostatecznie temperatura i wilgotność względna powietrza, zgodnie z wymaganiami. Nagrzewnica wtórna powinna działać zarówno zimą, jak latem, gdyż w przeciwnym razie mielibyśmy w pomieszczeniu powietrze wilgotne, bliskie stanu nasycenia, co jest niedopuszczalne.

Za komorą klimatyzacyjną znajduje się wentylator 13, który zasysa powietrze z komory i tłoczy przez przewody do pomieszczeń. Ponieważ temperatura i wilgotność powietrza zewnętrznego napływającego do komory klimatyzacyjnej ulegają ciągłym zmianom, sterowanie zaworami nagrzewnic i położeniem przepustnic odbywa się automatycznie za pomocą urządzeń czujnikowych, których czujniki są umieszczone na drodze przepływu powietrza przez komorę i początkowy odcinek instalacji nawiewnej.

Praca komory zwilżania w lecie, kiedy powietrze zewnętrzne ma nadmiar wilgoci, podyktowana jest jedynie potrzebą chłodzenia powietrza. Zadanie to można powierzyć chłodziarce mechanicznej i unieruchomić komorę zwilżania. Praca komory zwil- celu dodanie mu wilgoci. Rozwój automatyki pozwala nam jednak dodawać wilgoć do powietrza w formie wtrysku ściśle odmierzonej, potrzebnej ilości pary. Zastosowanie obu tych rozwiązań czyni komorę zwilżania zbędną. W ten sposób całość urządzenia kli-

Wentylator przodu, b) przekrój matyzacyjnego staje się mniejsza i może przybrać wygląd przedstawiony na rys. 26-21. Urządzenie takie dla odróżnienia od komory klimatyzacyjnej nazywane jest klimatyzatorem. Istotną częścią klimatyzatora są warniki elektryczne, wytwarzające parę wodną. Warniki te wraz z urządzeniami automatyki dozowania umieszcza się nieraz w dodatkowej szafce obok klimatyzatora.

W okresie letnim opływające chłodnicę powietrze oziębia się w warstwach przyściennych poniżej temperatury rosy, co prowadzi do wykraplania się wilgoci i spływania jej z chłodnicy do rynienki odprowadzające. Za chłodnicą mamy więc powietrze chłodne o dużej wilgotności względnej qp, a zatem dodatek pary w lecie staje się zbędny. Ostateczne parametry powietrza opuszczającego klimatyzator ustala, podobnie jak w komorze klimatyzacyjnej, nagrzewnica – najczęściej elektryczna.

Leave a Reply