Komorą klimatyzacyjną

Komorą klimatyzacyjną przedstawia rys. 26-20. Powietrze świeże płynie z czerpni przewodem 1 do komory klimatyzacyjnej. Do komory płynie również przewodem 2 powietrze recyrkulacyjne (wtórne). W komorze mieszania 3 obie masy powietrza mieszają się, przy czym żaluzje ruchome pi i p2, mając charakter przep ustnie, umożliwiają zmianę stosunku mieszania. Powietrze zmieszane płynie następnie przez filtr pyłowy 4 (najczęściej działkowy) i przez nagrzewnicę wstępną 5. Przepustnica 6 umożliwia szybką regulację temperatury mieszaniny dzięki możliwości przepuszczania części powietrza obok nagrzewnicy.

W okresie letnim nagrzewnica 5 nie działa zamiast niej jest potrzebna wtedy chłodnica powietrza. Zadanie chłodnicy powietrza może spełniać natrysk wodny, jeżeli rozporządzamy wodą do- statecznie chłodną. Wodę tę można uzyskać z głębokich studni wierconych lub przez chłodzenie w chłodziarce mechanicznej 9.

Natrysk wodny 7 składa się z szeregu dysz wytwarzających mgłę wodną. Na rysunku widoczny jest jeden rząd (płaszczyzna) dysz, rzędów tych może być dwa lub trzy, przy czym ostatnie dysze z uwagi na usytuowanie zbiornika spływowego muszą rozpylać strumień wody w odwrotnym kierunku. Powietrze przechodzące przez atmosferę mgły wodnej oczyszcza się z pozostałych pyłów, pozbywa się zapachów oraz nawilża, osiągając wilgotność dość bliską 100%. Ta część komory klimatyzacyjnej nosi nazwę komory zwilżania.

Za komorą zwilżania umieszcza się szereg pionowych, równoległych pasków zygzakowato wygiętych blach, na których przepływające powietrze pozostawia unoszone przez nie drobne kropelki wody. Urządzenie to nazywa się odkraplaczem.

Leave a Reply