Próba działania na gorqco cz. II

Po zagrzaniu wody w całym obiegu (zwykle już po 5- lub 6- -krotnym obiegu wody w instalacji) należy: odpowietrzyć instalację przez wszystkie zawory odpowietrzające, skontrolować obecność wody w rurociągach przez otwarcie zaworów spustowych skontrolować dopływ ciepła do poszczególnych pionów oraz dokonać ponownego przeglądu szczelności sieci, uzbrojenia i grzejników. Podczas działania instalacji należy dokręcić wszystkie połączenia dwuzłączkowe i kołnierzowe oraz sprawdzić i wyregulować pracę miarkowników palenia, skontrolować i uregulować siłę ciągu kominowego, sprawdzić, czy zasuwy dymowe lekko chodzą i czy dają się ustawiać na żądanej wysokości. Przy podajnikach paliwa i rusztach mechanicznych należy wyregulować prędkość podawania opalu i natężenie sztucznego podmuchu i wyciągu spalin.

Przeprowadzanie prób instalacji ogrzewania centralnego systemu zamkniętego wymaga nieco innych czynności niż w urządzeniach otwartych. Podczas napełniania instalacji systemu zamkniętego należy sprawdzić szczelność zaworów bezpieczeństwa na kotłach, naczyniu ciśnieniowym, sprężarkach oraz hydrosta- tach i odpowiednio je wyregulować skontrolować połączenie naczynia ciśnieniowego z instalacją kotłów. Jeżeli ha połączeniu tym (na rurze wzbiorczej) znajdują się zawory, należy je całkowicie otworzyć i zabezpieczyć przez zdjęcie kółek pokrętnych. Należy również otworzyć zawory na rurociągu doprowadzającym gaz z butli. Podczas napełniania urządzenia należy pamiętać o dokładnym odpowietrzeniu przewodów. Napełnianie instalacji należy przerwać z chwilą wskazania przez manometry – na naczyniu wzbiorczym lub kotłach – ciśnienia statycznego odpowiadającego wysokości najwyższego budynku. W czasie napełniania urządzeń wodą pompy obiegowe nie powinny być uruchamiane. Instalację można uznać za napełnioną i odpowietrzoną, gdy z każdego zaworu odpowietrzającego wypływać będzie woda, równomiernie bez uderzeń. Przed rozpaleniem kotłów poziom wody w naczyniu ciśnieniowym powinien być widoczny w dolnej części szkła wodo- wskazowego, w górnej części naczynia powinna być utrzymana poduszka gazowa (azot, para wodna).

Leave a Reply