Pompy obiegowe

Jak już wspomniano, instalacje grawitacyjne można stosować tylko w pewnym zakresie, ograniczonym możliwą do uzyskania wartością ciśnienia czynnego. Jeżeli ciśnienie to nie może pokonać oporów przepływu w rozległych, instalacjach, to stosuje się wtedy pompy obiegowe. Zastosowanie pompy umożliwia pokonanie oporów przepływu bardzo dużych instalacji.

Umożliwia również zmniejszenie średnic przewodów na skutek zwiększenia prędkości przepływu wody. Obieg wody w ogrzewaniu pompowym ze schematem instalacji przedstawiono na rys. 23-5.

Najczęściej stosowane w ogrzewnictwie pompy odśrodkowe wywołują przepływ wody na skutek obrotowego ruchu wirnika, zaopatrzonego w odpowiednio ukształtowane łopatki. Pompa pokonuje opory przepływu w całej instalacji.

Przydatność pompy obiegowej do określonych warunków pracy określa się na podstawie jej charakterystyki. Charakterystyki ustala się na podstawie badań fabrycznych i przedstawia jako wykres zależności między ilością przetłaczanej cieczy a wysokością podnoszenia przy stałej prędkości obrotowej pompy.

Ogrzewania wodne pracują zwykle ze stałą ilością wody obiegowej, a wydajność cieplną ogrzewania reguluje się przez zmianę temperatury wody zasilającej instalację. Do napędu pomp obiegowych stosuje się krótkozwarte silniki elektryczne połączone bezpośrednio sprzęgłem z pompą. Dla niezbyt wielkich jednostek pompę i silnik montuje się na wspólnej płycie lub wykonuje jako monoblokowe z indukcyjnymi silnikami hermetycznymi zawieszonymi na rurociągach instalacji.

W instalacjach średniej wielkości najczęściej stosuje się pompy obiegowe typu PM (PJM) (rys. 23-6) zblokowane z silnikiem elektrycznym. Pompy te charakteryzuje duża rozpiętość wydajności i wysokości podnoszenia, niewielka moc silników (wysoka spraw- ność), niewielkie wymiary i mała prędkość obrotowa. Pompy PM (PJM) w wykonaniu normalnym są przeznaczone do pracy w temperaturze wody do 100 °C. W wykonaniu specjalnym mogą praco- wać przy temperaturze wody do 150°C. Szczegółowe dane dotyczące wymiarów gabarytowych i przygotowania fundamentów zawiera dokumentacja techniczno-ruchowa pomp typu PM lub PJM.

Leave a Reply