Przepisy bhp i rodzaje kanalizacji

Montaż instalacji kanalizacyjnych wykonuje się zwykle równolegle z montażem instalacji wodociągowych, W związku z tym wszystkie przepisy obowiązujące przy montażu instalacji wodociągowych (p. 11.9) óanoszą się również do montażu instalacji kanalizacyjnych.

Ponadto w pomieszczeniach, gdzie montuje się urządzenia sanitarne, prąd elektryczny powinien być wyłączony, a dotykanie kabli oraz rur nie należących do montowanej instalacji jest zabronione.

Istnieją dwa zasadnicze rodzaje kanalizacji: ogólnospławna i rozdzielcza. Kanalizacja ogólnospławna odprowadza jedną siecią kanałów zarówno ścieki bytowo-gospodarcze, jak i wody opadowe z dachów, podwórzy i ulic.

Kanalizacja rozdzielcza odprowadza oddzielnie ścieki bytowo- gospodarcze i oddzielnie wody opadowe. Charakteryzuje ją istnienie dwóch sieci kanałów, przy czym kanały prowadzące wody opadowe mogą znajdować się płycej (na głębokości 1 m), jeżeli pozwala na to niezbyt duże obciążenie nawierzchni. Kanały obliczane na przepływ wód z deszczów nrwalnych mają zazwyczaj większe przekroje niż kanały prowadzące ścieki bytowo-gospodarcze. W mniejszych miastach o zabudowie luźnej ze względów ekonomicznych buduje się nieraz tylko sieć kanałów bytowo-gospodarczych natomiast wody opadowe częścio- o wsiąkają wtedy w grunt, a częściowo odpływają po powierzchni. Taką kanalizację rozdzielczą nazywamy czqtriową w odróżnieniu od systemów kanalizacji, które obejmują wszystkie rodzaje ścieków i które nazywamy pełnymi.

Leave a Reply