Roboty remontowe

Roboty remontowe w instalacjach sanitarnych, z przyczyn omówionych wcześniej, występują znacznie częściej niż w innych działach budownictwa. Są one o wiele trudniejsze niż montaż nowych instalacji, mimo iż dotyczą tylko tych odcinków instalacji które uległy uszkodzeniu. Roboty remontowe muszą być zawsze poprzedzone szczegółową analizą rozmiarów uszkodzenia, które ma być usunięte, by można było możliwie dokładnie ustalić zakres robót orientacyjny koszt ich wykonania.

Remont wszelkiego rodzaju urządzeń instalacyjnych w wyjątkowych tylko wypadkach ogranicza się do robót instalacyjnych. Zwykle pociąga on za sobą konieczność wykonywania robót budowlanych, co jest dodatkowym utrudnieniem, bardzo często nie docenianym, zarówno przez inwestorów, jak i wykonawców robót remontowych. Podczas prowadzenia robót demontażowych instalacji i urządzeń sanitarnych, robót poprzedzających czynności remontowe prawie zawsze występuje konieczność dokonywania wyburzeń, które po zakończeniu prac remontowych muszą być ponownie zabudowane. Z tego względu przy określaniu zakresu robót remontowych i ich orientacyjnej wycenie konieczna jest ścisła współpraca z specjalistami budowlanymi.

Różnorodność instalacji sanitarnych i ich uzbrojenia powoduje duże zróżnicowanie robót remontowych, zależnych od charakteru uszkodzenia.

Leave a Reply