Rodzaje paliw gazowych – dalszy opis

Gaz węglowy wytwarza się w gazowniach podczas odgazo- wania węgla w wysokiej temperaturze bez dostępu powietrza. Otrzymany w ten sposób gaz jest mieszaniną wielu gazów o zmiennym składzie. Przykładowo może zawierać 44% H2, 22% CH4, 16% Nj, 12% CO i 4% C02 oraz około 2% wyższych węglowodorów. Obecność tlenku węgla CO nadaje mu właściwości trujące. Gaz ten ma charakterystyczny zapach, który ostrzega o obecności gazu w powietrzu. Jego wartość opałowa wynosi około 19 MJ/m3. Jest on lżejszy od powietrza gęstość jego w warunkach normalnych około 0,65 kg/m3.

Działając parą wodną na rozżarzony koks otrzymujemy gaz wodny. Głównym składnikiem tego gazu jest wodór H2 – zwany paliwem przyszłości, gdyż spala się całkowicie na HO – w ilości 45-50% objętościowo. Obok wTodoru występuje niestety bardzo trujący tlenek węgla CO w ilości 30-1-40% oraz po kilka procent azotu i tlenu. Gaz wodny jest bezwonny, silnie trujący, lżejszy od powietrza. Jego wartość opałowa wynosi około 11 MJ/m3.

Polska Norma PN-71/C-96001. Paliwa gazowe do dystrybucji w gospodarce komunalnej wprowadza pojęcie gaz miejski, określając, że jest to paliwo gazowe otrzymane przez rozkład węgla lub innych paliw lub jego mieszanina z innymi gazami, warunkując jednak, że ilość wodoru w gazie miejskim nie może być mniejsza niż 33% objętościowo.

Leave a Reply