Rodzaje wypustów

Miski ustępowe stopowe (rys. 14-13) stosuje się w pomieszczeniach, w których ze względu na dużą częstotliwość użytkowania trudno jest utrzymać czystość. Produkuje się je o wymiarach: długość 630 mm, szerokość 620 mm, wysokość całkowita 240 mm. W odróżnieniu od dotychczas omówionych przyborów miski te od spodniej strony są pokryte lakierem bitumicznym.

Produkcja płuczek ustępowych (rys. 14-14) obejmuje: dwie odmiany w zależności od pokrycia powierzchni korpusu. UwA – z korpusem wewnątrz emaliowanym zewnątrz malowanym

UwB – z korpusem wewnątrz i zewnątrz malowanym, o po' jemności 9 litrów. Wpusty służą do odprowadzania ścieków do sieci kanalizacyjnej z powierzchni podłóg, placów itp. Rozróżnia się wpuity podłogowe z rusztem, piwniczne z koszem i podwórzowe.

Wpusty podłogowe z rusztem (rys. 14-15) zależnie od konstrukcji kratki wpustowej produkuje się typu 0 – kratka z otworem środkowym i typu P – kratka bez otworu środkowego. Wykończenie powierzchni korpusu, kratki i rusztu jest takie samo jak wpustu piwnicznego. Wpusty te produkuje się o średnicy odpływu d = 50 i 63 mm i kącie a = 70° oraz średnicy d = 63 mm i kącie a – 90°.

Wpusty piwniczne z koszem (rys. 14-16) zależnie od wewnętrznej powłoki korpusu produkuje się w dwóch odmianach: E – odlew surowy wewnątrz emaliowany, zewnątrz smoło- wany i S – odlew surowy smołowany wewnątrz i zewnątrz. Kosz i kratka w obu odmianach mają powierzchnie emaliowane. Średnica wewnątrz odpływu wynosi 95 mm, a kąt nachylenia 45°.

Wpusty podwórzowe produkuje się w postaci odlewów żeliwnych o powierzchniach pokrytych smołą pogazową.

Przybory sanitarne porcelanowe obejmują między innymi: umywalki (2), zlewozmywaki (6), miski ustępowe (5), pisuary (7) oraz zbiorniki płuczące (8). Cyfry podane w nawiasach oznaczają symbol grupy wyrobów wg PN-78/B-12630. Wyroby te są produkowane w I i II gatunku.

Zależnie od długości i sposobu zawieszania umywalki (wg PN-79/B-12634) dzieli się je na typy, których symbole tworzy się z oznaczeń podanych w tabeli 14-5. W zależności od kształtu zewnętrznego umywalki dzieli się na odmiany, którym normy zakładowe określają nazwy. Przykładowo na rys. 14-17 pokazano umywalkę prostokątną z kołnierzem i ścianką tylną, a na rys. 14-18 – umywalkę trapezową z kołnierzem.

Leave a Reply