Trasowanie

Trasowanie jest to nanoszenie oraz rysowanie granic i miejsc obróbki na przedmiotach obrabianych. Dzieli się ono na płaskie – wykonywane na powierzchniach płaskich (np. na powierzchniach blach) i przestrzenne – wykonywane na przedmiotach ukształtowanych w przestrzeni (rys. 5-4). Przy trasowaniu przedmiot trasowany powinien spoczywać na płaskim, poziomym i sztywnym podłożu. Do tego celu przy trasowaniu płaskim jest potrzebny stół ślusarski, natomiast przy trasowaniu przestrzennym powinna to być specjalna płyta traserska.

Do trasowania służą: rysiki, cyrkle, ryśniki, środkowniki, pryzmy i punktaki (rys. 5-5). Z wymienionych narządzi i urządzeń bliższego wyjaśnienia wymaga zastosowanie ryśnika i pryzmy. Ryśnikiem posługujemy ,się przy trasowaniu linii równoległych poziomych i pionowych oraz przy ustawieniu i sprawdzaniu ustawienia przedmiotów na płycie traserskiej. Pryzmą stosuje się przy trasowaniu przedmiotów okrągłych (wałków, osi, tulei itp.). Przystępując do trasowania wyznaczamy na przedmiocie podstawy traserskie, od których odmierza się poszczególne wymiary. Po wykreśleniu linii rysikiem, w celu ich trwałego wyznaczenia, punktuje się je za pomocą punktaka i młotka.

Trasowanie rur obejmuje czynności związane z wyznaczaniem długości poszczególnych ich odcinków oraz miejsc wykonywania gięć, dzięki którym zamontowane rury tworzą fragment przewodu instalacji o żądanej długości montażowej i wymaganych kształtach. Pojęcia: długość montażowa i długość rzeczywista, wyjaśniono na rys. 5-6.

Leave a Reply