Urządzenia domowe zasilane gazem płynnym

Duże zalety gazu jako paliwa sprawiły, że w miejscowościach nie mających sieci gazu zakłada się urządzenia miejscowe zasilane gazem płynnym (mieszanina propanu i butanu) dostarczanym w butlach. Dla urządzeń dużych, np. dla stołówek, restauracji zużywających większe ilości gazu, stosuje się większe butle gazowe i wymaga się, żeby znajdowały się one w pomieszczeniu specjalnym, położnym na zewnątrz budynku zasadniczego. Wymaganie umieszczenia butli z gazem na zewnątrz budynku dla małych urządzeń domowych jest zbyt kłopotliwe i dlatego przepisy zezwalają na umieszczenie butli gazowej o zawartości do 11 kg gazu płynnego w kuchni, pod warunkiem że odległość jej od przedmiotów promieniujących ciepło (trzony kuchenne, piece, grzejniki) wynosi co najmniej 1,5 m. Odległość butli od liczników elektrycznych, bezpieczników, wyłączników i gniazdek wtykowych powinna wynosić co najmniej 1 m. Butli nie wolno ustawiać w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza może przekroczyć 35°C.

Zabrania się przechowywania napełnionych butli nie podłączonych do instalacji.

Butle są sprawdzane i legalizowane przez Urząd Dozoru Technicznego. Są one przeznaczone do pracy przy maksymalnym ciśnieniu 1,6 MPa. Ciśnienie to gaz zawarty w butli osiąga w temperaturze ok. 50°C i dlatego w żadnym razie nie wolno ogrzewać butli przez ustawienie jej blisko pieca, a tym bardziej otwartym płomieniem.

Na butli jest umieszczony zawór odcinający, za którym montuje się reduktor ciśnienia, redukujący ciśnienie gazu wypływającego z butli do stałej wartości ciśnienia użytkowanego 3-1-5 kPa. Reduktor musi ponadto zamykać wypływ gazu z butli przy braku poboru. Reduktor ciśnienia dla butli gazowych produkowany przez Pomorską Fabrykę Gazomierzy w Tczewie, oznaczony symbolem 2RG-1,5 o przepustowości 1,5 kg/h przedstawić rys. 19-15.

Leave a Reply