Urządzenia miejscowe z zastosowaniem pieców kolumnowych

Stosowanie wężownic umieszczonych w palenisku trzonu kuchennego umożliwia wykorzystanie ciepła odpadowego powstałego podczas palenia: ma jednak tę wadę, że uzależnia dostawę wody ciepłej od jednoczesnego przygotowania strawy. W mieszkaniach nie wyposażonych w instalację gazu niezależność przygotowania ciepłej wody od palenia w kuchni mogą zapewnić piece kolumnowe opalane paliwem stałym, ustawione w łazienkach i użytkowane głównie do przygotowania kąpieli.

Piece kolumnowe mogą być jednoczerpalne, umożliwiające czerpanie wody tylko w jednym punkcie odbioru (zazwyczaj nad wanną) lub wieloczerpalne, umożliwiające pobór wody w kilku punktach.

W urządzeniu jednoczerpalnym, przedstawionym na rys. 12-2 a, przestrzeń wodna cylindra ma bezpośrednio połączenie z atmosferą przez stale otwarty wylot wody nad wanną (przez wylewkę lub sito natrysku) jest to urządzenie systemu otwartego.

Do pieców jednoczerpalnych stosuje się baterie trójdrogowe o dwóch zaworach, lewym oznaczonym kolorem czerwonym – do wody cieplnej i prawym oznaczonym kolorem niebieskim – do wody zimnej. W rzeczywistości oba zawory otwierają przepływ wody zimnej z wodociągu, ale podczas gdy zawór wody zimnej kieruje ją bezpośrednio do wanny, to zawór wody ciepłej kieruje wodę do dolnej części pieca, z którego wypycha ona do wanny wodę ciepłą z górnej części pieca przez przewód wody ciepłej. Na przewodzie łączącym górną część cylindra z wylotem nad wanną nie ma żadnych zaworów odcinających (może być natomiast przełączenie., .wanna-natrysk), a więc na piec nie może działać ciśnienie panujące w instalacji wodociągowej i może on być wykonany z cienkiej blachy grubości 0,75 mm. Jednocześnie stałe połączenie z atmosferą wyklucza niebezpieczeństwo związane ze zmianą objętości wody podczas ogrzewania lub z wytwarzaniem się pary.

Piec kolumnowy wieloczerpalny powinien być połączony z instalacją woodciągową przez zbiorniczek zasilający z zaworem pływakowym, gdyż tylko w tym wypadku ma on charakter urządzenia otwartego, bezciśnieniowego. Instalację takiego pieca przedstawiono na rys. 12-2 b.

Leave a Reply