Warunki szczegółowe wykonywania izolacji ciepłochronnej

Izolację z masy należy nakładać wyłącznie na powierzchnię gorącą o temperaturze powyżej 60°C. Masę izolacyjną przed jej ułożeniem na powierzchnię trzeba wymieszać do jednolitej konsystencji nie powinna ona zawierać grudek.

Grubość nakładanych warstw powinna wynosić 15-20 mm, przy czym warstwy nakłada się na przemian – wzdłuż i w poprzek izolowanej powierzchni. Pierwszą warstwę grubości około 10 mm narzuca się z rzadkiej masy. Każdą następną warstwę nakłada się po wyschnięciu poprzedniej. Zewnętrzną powierzchnię izolacji pokrywa się warstwą ochronną wyprawy w celu zabezpieczenia jej przed zawilgoceniem oraz uszkodzeniami mechanicznymi.

Izolację z wyrobów formowanych układa się na masie izolacyjnej z przesunięciem spoin w odstępach nie przekraczających 5 mm. Przy izolacji wielowarstwowej każdą następną warstwę należy układać na podkładzie masy izolacyjnej grubości 8-PIO mm, zachowując zasadę zakrywania styków warstwy poprzedniej. Ubytki wypełnia się masą izolacyjną.

Wyroby formowane układane na sucho, bez masy izolacyjnej, trzeba dokładnie dopasowywać, a spoiny wypełniać masą. Wyroby mocuje się obręczami z drutu 1,0-P1,2 mm lub za pomocą uzbrojenia szkieletowego. Zewnętrzną warstwę izolacji pokrywa się wyprawą.

Izolację owijaną wykonuje się owijając spiralnie rurę materiałem izolacyjnym. Styki taśmy lub sznura powinny do siebie szczelnie przylegać. Końce taśmy izolacyjnej mocuje się drutem. Każda następna warstwa izolacji powinna zakrywać styki warstwy poprzedniej.

Maty izolacyjne oraz płyty z wełny mineralnej nakłada się na powierzchnię izolowaną na styk i odpowiednio zaciska, aby ściśle przylegały do powierzchni elementu izolowanego, a następnie umocowuje drutem.

Leave a Reply