Stosowane materiały izolacyjne

Materiały izolacyjne stosowane w ogrzewnictwie można podzielić na podstawowe grupy: izolację z mas ciepłochronnych (plastyczne), izolację z wyrobów formowanych.

izolację owijaną, suchopchaną (giętką) i izolację natryskową. Do izolacji mas ciepłochronnych stosuje się najczęściej masę izolacyjną krzemionkową o symbolu handlowym „WT” odporną na działanie temperatury do 150°C. Do izolacji można częściowo stosować materiał pochodzący z demontażu. Należy go przed tym rozdrobnić, starannie przesortować i przesiać, zalać wodą i moczyć przez 24-k48 godz.

Wyroby formowane stosowane do izolacji ciepłochron- nej o kształcie cegieł, płyt, łupin lub klińców najczęściej wykonuje się z masy korkowej, obecnie rzadziej stosowane ze względu na duży jej koszt.

Do izolacji owijanej najczęściej stosuje się maty z waty lub .przędzy szklanej, maty z waty bazaltowej, maty z wełny mineralnej na okładzinie z welonu z włókien szklanych, filce z wełny mineralnej, płyty miękkie z wełny mineralnej.

Do izolacji suchopchanej stosuje się watę szklaną i bazaltową, przędzę oraz wełnę mineralną dostarczaną luzem. Jako materiał do izolacji natryskowej stosuje się wełnę mineralną oraz jako lepiszcze szkło wodne potasowe.

Leave a Reply