Wężownice i registry – dalszy opis

Układy wężownic stosowanych w sufitowych płaszczyznach grzejnych przedstawiono na rys. 23-20. W ogrzewaniu sufitowym często stosuje się w jednym pomieszczeniu kilka wężownic rurowych przyłączonych do wspólnego pionu (rys. 23-20 c). Gałązki poziome łączące wężownice z pionami nie powinny się krzyżować.

Ze względu na konieczność dobrego odpowietrzania poziomo ułożonych wężownic wodę grzejną zazwyczaj doprowadza się od dołu, a przyłączenia do przewodu pionowego mają łagodne nachylenie – wznoszą się w kierunku przepływu wody (rys, 23-21 a).

Kys. 23-20. Układy wężownic stosowanych w sufitowych płaszczyznach grzejnych, a) wężownica, b) register, c) trzy wężownice przyłączone do pionu, d) pętla dwóch wężownic

Zawór regulacyjny umieszcza się na ścianie bądź też w szafie ściennej. Jeżeli w pomieszczeniu znajduje się więcej wężownic, to ich zawory regulacyjne umieszcza się obok siebie.

Sporadycznie stosuje się zasilanie z góry (rys, 23-21b), w którym obiegu wod} nie przerywa się nawet wówczas, gdy pompa obiegowa przestanie działać. Przed rozpoczęciem ogrzewania układ taki odpowietrza się na krótki czas, zmieniając kierunek przepływu wTody grzejnej.

Jak już wspomniano, istnieją dwa zasadnicze stosowane u nas sposoby umieszczania wężownic w sufiLowych płaszczyznach grzejnych: rury grzejne (wężownice) umieszczone w betonie stropu oraz rury grzejne (wężownice) umieszczone w wyprawie stropu. Montaż wężowricy zależy więc od jej umieszczenia. Dokładny opis montażu podaje się zwykle w projektach instalacji ogrzewania centralnego.

Zastosowanie znajdują u nas również promieniujące płyty grzejne betonowe (betonowe grzejniki płaszczyznowe). W płycie betonowej grubości 5-6 cm znajduje się wężownica z rur średnicy najczęściej 15 mm i rozstawie 10-1-15 cm. Płyty betonowe mocuje się do ściany albo zawiesza się przed ścianą (zwykłe pod oknem) podobnie jak grzejniki. Jako czynnik grzejny stosuje się wodę ciepłą lub gorącą o temperaturze do 150°C.

Ogólnie można przyj, ć, że w budownictwie powszechnym, tj. mieszkaniowym, socjalnym, usługowym, służby zdrowia, administracyjnym, szkolnictwie itp. najszersze zastosowanie znajdują jeszcze grzejniki z ogniw żeliwnych. Pozostałe rodzaje grzejni ków stosuje się w innych rodzajach budownictwa, jak przemysłowe, magazynowe, zajezdnie, garaże, zakłady produkycjne itp.

Leave a Reply