Zagadnienia bhp

Cechą charakterystyczną zakładu prefabrykacji elementów instalacji sanitarnych jest wyposażenie w liczne maszyny o napędzie elektrycznym i urządzenia pracujące pod ciśnieniem. Z tych względów w zakładach prefabrykacji należy zwracać specjalną uwagę na zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Jednym z ważniejszych zagadnień jest utrzymanie we właściwym stanie i porządku dróg transportu wewnętrznego. Wszystkie- wewnętrzne drogi transportowe i przejścia należy wyraźnie wytyczyć i oznakować. Przejścia oraz stanowiska pracy należy utrzymywać w czystości, szczególnie posadzka nie może być wilgotna ani zatluszczona smarami. Stanowiska pracy powinny być także dostatecznie oświetlone.

Wszystkie silniki elektryczne uziemia się, a przewody elektryczne utrzymuje się w należytym stanie. Po każdej przerwie w pracy należy sprawdzić, czy plomby lub inne zabezpieczenia znajdują się w porządku. Każdy obsługujący maszyny powinien znać ogólne wiadomości z zakresu obsługi maszyn napędzanych silnikami elektrycznymi. Podczas pracy maszyn i urządzeń nie wolno wykonywać żadnych czynności konserwacyjnych, jak: smarowanie, czyszczenie, malowanie, regulacja, dociąganie śrub itp. Nie wolno uruchamiać żadnej maszyny, jeżeli skrzynka przekładniowa jest otwarta. Każdy robotnik powinien mieć ubranie obcisłe, szczególnie obcisłe powinny być rękawy ubrania roboczego, żeby uniemożliwić wkręcenie się ich w obracające części i uchwyty.

Stosowanie prefabrykowanych elementów instalacji sanitarnych stwarza konieczność transportu i wykonywania montażu elementów ciężkich i o dużych wymiarach, np. zbiorników zagre- gatyzowanych, węzłów i kabin sanitarnych. W związku z tym na budowie stosuje się urządzenia dźwigowe do podnoszenia, opuszczania i przenoszenia tych elementów. Niewłaściwie użytkowane lub źle konserwowane urządzenia dźwigowe mogą stać się przyczyną groźnych w skutkach wypadków, np. zerwanie liny, uszkodzenie urządzeń hamujących. Dlatego każdorazowo przed użyciem urządzenia dźwigowego należy sprawdzić stan lin i łańcuchów, stan urządzeń hamujących itd. Liny konopne nieznacznie nawet uszkodzone lub przechowywane w wilgotnym miejscu należy poddać próbie wytrzymałości.

Leave a Reply