Zasady montażu przewodów i przyborów cz. II

Rury kamionkowe kanalizacyjne przystosowane do połączeń kielichowych, uszczelnia się podobnie jak rury żeliwne – używając sznura smołowanego, po ubiciu którego wolną przestrzeń zalewa się kitem asfaltowym lub asfaltem. Obecnie niemal powszechnie, połączenia kielichowe rur kamionkowych, uszczelnia się zaprawą cementową (rys. 14-31).

Połączenia kielichowe rur betonowych są uszczelniane jak przy rurach żeliwnych czy kamionkowych (rys. 14-32 a). Jeżeli rury betonowe są przystosowane do łączenia na wpust i zakład postępujemy następująco. Narzucamy zaprawę cementową na górną połowę wpustu i dolną połowę zakładu, a następnie dosuwamy je do siebie aż do momentu, kiedy zaprawa dokładnie wypełni szczelinę (rys. 14-32Ó). Nadmierną ilość zaprawy usuwamy specjalnym narzędziem (rys. 14-32c), którego wielkość zależy od średnicy rury.

Łącząc na kielich rury azbestowo-cementowe (podobnie jak żeliwne) używamy jako uszczelniacza sznura smołowanego, a jako

Dla przewodów poziomych zależnie od rodzaju przyborów sanitarnych i urządzeń kanalizacyjnych, z których są odprowadzane ścieki, przyjmuje się następujące średnice:

– od zwykłych kuchni, łazienek, pralek, pisuarów, pojedynczych misek ustępowych, wpustów piwnicznych – 100 mm,

– od dużych kuchni, co najmniej dwóch misek ustępowych, wpustów podwórzowych, oraz kilku przewodów odpływowych połączonych razem – 150 mm,

– od rynien deszczowych – 150 mm,

– główne przewody odpływowe – 150–200 mm i więcej w razie potrzeby.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>