Zawory i baterie czerpalne

Wyżej wymienione uzbrojenie montuje się w instalacjach wodociągowych według określonych warunków. Zawory przelotowe z kurkiem spustowym montuje sią na przewodach pionowych umieszczając je tuż nad połączeniem z poziomym przewodem rozdzielczym. Montowane one są tak, aby kierunek przepływu wody był zgodny z kierunkiem strzałki odlanej na korpusie zaworów. W celu stworzenia możliwości wymiany zepsutego zaworu za każdym zaworem wykonuje się połączenie przewodu na długi gwint lub dwuzłączkę.

Zawory przelotowe montuje się na każdym odgałęzieniu od pionu, a więc np. przed każdym zbiorniczkiem spłukującym, na odgałęzieniu do węzła łazienkowego.

Zawory zwrotne należy montować tak, aby była możliwość sprawdzenia jego działania bez zakłócenia pracy instalacji. Z tego względu należy zawsze montować przed zaworem zwrotnym zawór przelotowy, a za połączeniem długi gwint lub dwuzłączkę.

Zawory i baterie czerpalne montuje się w instalacjach po ukończeniu robót murarskich i tynkarskich. Zależnie od rodzaju i przeznaczenia, jeżeli w projekcie nie są określone specjalne wymagania, zawory te instaluje się (według PN-81/B-10700.02) na następujących wysokościach:

– zawory czerpalne nad zlewami oraz baterie ścienne, nad umywalkami, zmywakami i zlewozmywakami – 25-P35 cm nad górną, przednią krawędzią wymienionych przyborów, licząc od osi wylotu odgałęzienia wodociągowego,

– baterie wannowe ścienne – IO-T-18 cm nad górną krawędzią wanny, licząc od wylotów podejść czerpalnych,

– baterie ścienne i mieszacze do natrysków – l,0-kl,5 m nad posadzką basenów, licząc od osi wylotów podejść czerpalnych,

– główki natrysków stałych górnych — 2,l-k2,2 m i bocznych – l,8-r-2,0 m nad posadzką basenu, licząc od sitka główki,

– ustępowe spłukiwacze ciśnieniowe oraz zawory spłukujące przy miskach pisuarowych 1,1 m nad podłogą, licząc w pierwszym wypadku od wierzchu główki, w drugim – do osi przycisku zaworu.

Wszystkie wyżej wymienione zawory czerpalne, jeżeli projekt nie określa innych warunków, montuje się w osi symetrii przyborów sanitarnych z wyjątkiem baterii wannowych, które instaluje się na 1/3 długości wanny od strony otworu spustowego.

Łącząc uzbrojenie czerpalne z wylotami odgałęzień prowadzonymi pod tynkiem połączenia te zakrywa się rozetkami przylegającymi do powierzchni licowej ściany. Montaż wyżej omówionego uzbrojenia z przewodami wykonuje się na połączenia gwintowe, które uszczelnia się włóknem konopnym i pokostem.

Leave a Reply