Gazomierze cz. III

Gazomierze ustawia się na wysokości umożliwiającej odczytanie wskazań licznika. W razie umieszczenia gazomierza na ścianie spód gazomierza powinien znajdować się na wysokości najwyżej 1,8 m nad podłogą. Gazomierzy nie wolno ustawiać bliżej niż 1 m od pieców i otwartego płomienia. Ze względu na możliwość cofnięcia się płomienia gazu długość przewodu od gazomierza do najbliższego odbiornika gazu nie może być mniejsza niż 3 m.

Wspomniane wyżej zarządzenie o instalacjach gazu usankcjonowało praktykę zawieszania małych gazomierzy do (10 ms/h) na rurach gazowych, gdyż jedynie dla większych gazomierzy, jeżeli nie są umieszczone w szafkach, wymaga się ustawienia ich na wspornikach umocowanych w ścianie.

Odstęp między ścianą i gazomierzem powinien wynosić co najmniej 20 mm. Gazomierz przyłącza się do instalacji w ten sposób, żeby przewód doprowadzający znajdował się po lewej stronie gazomierza, a przewód odprowadzający po prawej (patrząc na licznik gazomierza).

Połączenie gazomierza z przewodami instalacji powinno być wykonane w sposób umożliwiający łatwe przyłączanie odłączanie gazomierza. Po zdjęciu gazomierza końce przewodów trzeba zamknąć korkami żeliwnymi. Końce przewodów (wyloty) muszą znajdować się na jednym poziomie. W celu ułatwienia montażu gazomierza, a zwłaszcza zapewnienia możliwości jego wymiany na gazomierz innego typu, wykonuje się tutaj połączenie zawiasowe, umożliwiające zmianę rozstawu końcówek przez odpowiedni obrót połączenia na gwincie kolanka-łącznika (jest to widoczne na rys. 19-1).

Leave a Reply