Instalacje budowlane

Instalacjami budowlanymi nazywamy urządzenia wykonywane w różnego rodzaju budynkach, które zapewniają użytkownikom tych obiektów między innymi:

– dopływ wody odpowiedniej jakości, odprowadzenie ścieków (wód zużytych) będących zawsze źródłem zagrożenia dla otoczenia,

– doprowadzenie do pomieszczeń budynków ciepła i świeżego powietrza, które podwyższają komfort zarówno pracy jak i wypoczynku człowieka,

– doprowadzenie gazu i elektryczności.

Część z tych urządzeń nazywamy instalacjami sanitarnymi, a ich .nazwa wywodzi się od słowa sanitas, które w języku łacińskim znaczy zdrowie.

Rodzaje instalacji sanitarych i ich wpływ na zdrowie ludzi wykorzystanie go jako nie brudzącego paliwa do gotowania, pieczenia czy też podgrzewania wody użytkowej,

– ogrzewania centralnego obejmujące cały zespół urządzeń służących do równoczesnego ogrzewania większej liczby pomieszczeń z centralnego źródła ciepła,

– ciepłej wody – (ściśle związane z wodociągowymi) dostarczające do pomieszczeń ciepłą wodę użytkową przygotowaną cen występtzjące najczęściej w budynkach uży- łcb przemysłowych i zapewnia ją- pocueszczeniach w żądanej ilości, nie- irunksw atmosferycznych. Instalacja r-y- j urządzeń automatycznie regu- rSgoesaśź powietrza, staje się instalacją wyposazeiie kuchni zbiorowego żywienia, i oraz instalacje sprężonego budownictwa ma ścisły związek ze r różnego rodzaju instalacje tych instalacji ludzie mogą pracować w dobrze prze- W budynkach mieszkalnych wypo- a wodociągowe oraz kanaliza- aę sr-ertełność wśród ludzi, spowo- a odsetek chorych w ogóle, w tym przewodu pokarmowego, wybit- i órey-s wykazuje tendencje zadkowe. Choro- rtp. przestały występować epide- zastalacji odgrywają w tej dziedzinie wzaa użytkowa sprzyja utrzyma- ogrzewanie centralne za- ąerattzrę pomieszczeń zapobiega czę- 3″ zeuązks z powyższym należy stwier- boacrasaźctwie omówionych wyżej in- ?oostb bezpośredni bądź pośredni do a oprócz tego polepsza

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>