Konwektory i grzejniki promieniujące

Konwektory są to grzejniki z rur grzejnych ożebrowa- nych i obudowanych specjalną obudową. Praktycznie oddają one ciepło tylko przez konwekcję. Grzejnik jest umieszczony zazwyczaj w dolnej części obudowy. Powietrze pomieszczenia, wchodzące od dołu na całej szerokości, ogrzewa się od powierzchni grzejnych i opuszcza obudowę przez górne otwory wylotowe. Wskutek przepływu ciepłego powietrza w konwektorze istnieje silny ruch powietrza, który znacznie powiększa przejmowanie ciepła z powierzchni grzejnych. Wydajność cieplną reguluje się przepustnicą dławiącą przepływ powietrza przy wylocie. Konwektory wykonuje .się jako typowe w specjalnych wytwórniach lub na podstawie projektów indywidualnych w przedsiębiorstwach instalacyjnych. Na rys. 21-11 przedstawiono kilka typów konwektorów produkcji krajowej. Dopuszczalne ciśnienie robocze konwektorów podaje producent wynosi ono przeważnie do 1,6 MPa.

Ogrzewanie płytami promieniującymi jest specjalnym rodzajem ogrzewania przez promieniowanie. Do tego rodzaju ogrzewania wykonuje się grzejniki stalowe i betonowe.

Grzejnik stalowy składa się zwykle z 2 lub 3 rur, które podtrzymują odpowiednio ukształtowaną blachę przewodzącą ciepło. Blacha pokryta1 jest od góry warstwą izolacji. Grzejniki te mogą pracować w ogrzewaniach wodnych i parowych przy ciśnieniu do 1,6 MPa. Służą one do ogrzewania pomieszczeń przemysłowych i są zawieszane w halach na większej wysokości. Można je również wbudowywać jako pasy grzejne w zamknięte stropy. 1 rura grzejna, 2 – żebro z blachy, 3 – izolacja cieplna

Grzejniki betonowe wykonuje się jako registry lub wężownice z rur gładkich zalanych betonem w kształcie płyt o różnych wymiarach. Grzejniki te są produkowane jednostkowo na podstawie indywidualnych opracowań projektowych.

Leave a Reply