Rodzaje grzejników i ich dobór – dalszy opis

Doboru grzejnika można dokonać za pomocą wzorów matematycznych lub na podstawie tablic, w których podano wyznaczoną moc cieplną poszczególnych wielkości grzejników przy określonej temperaturze wody zasilającej i powrotnej oraz różnych wartościach temperatury w pomieszczeniu.

Dla niewielkich pomieszczeń (łazienka, przedpokój) można stosować piony grzejne z rur stalowych zamiast grzejników członowych. Gdy grzejnik jest zasilany parą, to jego dobór jest znacznie prostszy.

W ogrzewaniach jednorurowych temperatura wody dopływającej do grzejników, wskutek ich połączenia szeregowego, jest różna, powoduje to znaczne utrudnienie przy ich doborze w porównaniu z ogrzewaniami dwururowymi, W ogrzewaniach jednorurowych, zapotrzebowanie na moc cieplną do ogrzewania po- mieszczenia jest pokrywane zarówno przez grzejnik, jak również i przez poziomy lub pionowy przewód rozprowadzający.

Duża zmienność parametrów czynnika grzejnego zasilającego poszczególne grzejniki w ogrzewaniach jednorurowych nie pozwala na opracowanie tabelarycznego zestawienia ich mocy cieplnej. Dlatego korzysta się z tablic dla ogrzewań dwururowych z uwzględnieniem odpowiednich zależności matematycznych.

Najbardziej rozpowszechnionym rodzajem grzejników w ogrzewaniach wodnych i parowych są grzejniki z ogniw (członów) żeliwnych. Grzejniki te oddają ciepło przez unoszenie (konwekcją) i promieniowanie. Podobnie jak w kotłach żeliwnych tak i tu jest możliwe dowolne (max. 30 elementów) zmienianie wielkości grzejnika przez szeregowe łączenie jednakowych ogniw (elementów). Poszczególne ogniwa są sztywno łączone ze sobą za pomocą złączek gwintowanych.

Leave a Reply