Łaźnie i kąpieliska

Różnica między łaźnią a kąpieliskiem polega przede wszystkim na ich odmiennym przeznaczeniu. Łaźnie, które mogą być komunalne i zakładowe, służą przede wszystkim do zabiegów higienicznych. Celem ich jest utrzymywanie w czystości ciała ludzkiego.

Kąpieliska, których podstawowym elementem jest basen kąpielowy, nastawione są na działalność sportowo-wychowawczą. Zadania czysto higieniczne są w tym wypadku zagadnieniem wtórnym.

Łaźnie pod wzglądem ich wyposażenia można podzielić na natryskowe, wannowe, parowe i mieszane. Różnica w montażu wyposażenia łaźni dotyczy jedynie natrysków zbiorowych, w których zamiast baterii natryskowych, umożliwiających mieszanie wody wg indywidualnych upodobań korzystającego, stosuje się scentralizowany system regulacji temperatury wody. W tym celu montowane są w natryskach mieszacze centralne zaopatrzone w termometr (rys. 27-15). Miejsce ich montażu pokazano na schemacie (rys. 27-16).

W łaźniach oprócz pomieszczeń natryskowych mogą znajdować się parnie. Parnie są to pomieszczenia zamknięte, w których wytwarza się duże ilości pary przegrzanej oraz utrzymuje wysoką temperaturę 30-i35oC nad podłogą i 50-60 °C pod stropem. W tych warunkach ludzie zdrowi zażywają kąpieli parowych. Do pomieszczeń tych powinny być doprowadzone przewody wody zimnej i ciepłej zaopatrzone w zawory czerpalne oraz przewody parowe zakończone dyszami.

Przy łaźniach można instalować również urządzenia do dezynfekcji odzieży. Są to specjalne komory, w których układa się bieliznę przeznaczoną do dezynfekcji, a po zamknięciu działa się na nią parą o wysokiej temperaturze. Urządzenia odkażające mogą być obsługiwane tylko przez personel specjalnie przygotowany i pod nadzorem stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Kąpielisko oprócz wspomnianego basenu kąpielowego ma cały szereg pomieszczeń pomocniczych. Sam basen, podzielony na część głęboką i część płytszą (dla nie umiejących pływać), jest wyposażony w urządzenia zasilające w wodę, przelew i spust, które powinny być dostosowane do jego wielkości. Natryski wykonuje się tak samo jak w łaźniach, z tym że ich położenie zapewnia przejście korzystających z kąpieliska przez pomieszczenia natryskowe bezpośrednio przed wejściem na basen.

Łaźnie i kąpieliska powinny być wyposażone w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, ogrzewania centralnego i wentylacyjną. Montaż tych instalacji jest taki sam jak opisany wcześniej w tym podręczniku.

Leave a Reply