Osprzęt i zabezpieczenie kotłów wodnych – informacje dodatkowe

– 1. Opadowej rury bezpieczeństwa można nie stosować, jeśli naczynie wzbiorcze oraz rury bezpieczeństwa przelewowe i sygnalizacyjne znajdują się w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza utrzymuje się powyżej 00.

– 2. Zaworów bezpieczeństwa, jako dodatkowego elementu zabezpieczającego można nie stosować pod warunkiem, że średnica nominalna rury przelewowej jest co najmniej o dwie wielkości większa od nominalnej średnicy wznośnej rury bezpieczeństwa. przed skutkami wzrostu temperatury ponad dopuszczalną oraz umożliwienie swobodnego wahania objętości wody w urządzeniu. Osprzęt powinien obejmować:

– a) termometr umieszczony w widocznym miejscu na przewodzie wody ogrzanej wypływającej z każdego źródła ciepła,

– b) termometr na rozdzielaczu wody ogrzanej przy dwu lub więcej źródłach ciepła,

– c) termometr na rozdzielaczu wody powrotnej przy dwu lub więcej źródłach ciepła,

– d) urządzenie samoczynne wyłączające dopływ energii elektrycznej do silników napędu wentylatorów podmuchu w ogrzewaniach pompowych, jeżeli zanika przepływ wody przez pompę obiegową,

– e) zawór ze złączką do węża do napełniania i opróżniania kotła lub kotłów, umieszczony na przewodzie lub rozdzielaczu powrotu w przewodzie wodociągowym służącym do zasilania urządzeń ogrzewania wodnego powinien być wbudowany zawór zwrotny,

– f) pompę ręczną tłokową o średnicy co najmniej 25 mm do napełniania i opróżniania urządzenia,

– g) hydrometr w najniższym punkcie rury sygnalizacyjnej lub na rozdzielaczu powrotnym.

Leave a Reply