Pompownie ścieków

Sieć kanalizacyjną należy prowadzić tak, aby wykorzystać spadki terenu i odprowadzić ścieki do oczyszczalni lub odbiornika bez pompowania. Takie rozwiązanie nie zawsze jest jednak możliwe wówczas należy zainstalować pompy w celu podniesienia płynących ścieków na poziom wyższy. Pompy przystosowywane do przetłaczania ścieków (pompy kanałowe )umieszcza się w budynku nazywanym pompownią ścieków7 (rys. 15-12).

Pompownię ścieków z uwagi na uciążliwe zapachy lokalizuje się co najmniej 50 m od budynków mieszkalnych. Niezależnie od koniecznego ogrodzenia otacza się ją zawsze szerokim pasem zieleni.

Pompy kanałowe wykonuje się jako pompy wirowe odśrodkowe jednostopniowe, !przy czym wirnik ich ma tylko od 1 do 4 łopatek o specjalnym opływowym kształcie umożliwiającym przetłaczanie nawet części grubszych. Na rys. 15-13 przedstawiono kształt dwułopatkowego wirnika pompy kanałowej. Pompy te mają małą prędkość obrotową i małą wysokość podnoszenia. Jednocześnie mają one grubsze ściany, odporne na ścieranie i korozję oraz sztywniejsze wały. Wirniki ich, zależnie od wykona nia, mogą obracać się dookoła osi poziomej lub pionowej. Pompy o osi pionowej zajmują mniej miejsca w pompowni, przy czym umieszczenie silnika w pomieszczeniu nad pompą zabezpiecza go w znacznym stopniu przed wilgocią. Cechą charakterystyczną pomp kanałowych są otwory rewizyjne (zamknięte pokrywami) ulatwia- jące dostęp do wirnika w celu łatwego jego oczyszczenia. Ze względów bezpieczeństwa, podobnie jak przy innych maszynach, wszystkie części ruchome agregatów osłania się siatką. W czasie robót remontowych agregaty powinny być skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem, a remontowane części uprzednio zmyte dla uniknięcia zakażeń.

Przewód ssawny i tłoczny wykonuje się z rur stalowych. Na przewodach tych muszą być zawmry odcinające umożliwiające remont pompy. Na przewodzie tłocznym montuje się dodatkowo zawór zwrotny umieszczony bezpośrednio za pompą.

W pompowni ścieków umieszcza się co najmniej dwie pompy: zasadniczą !zapasową. W razie przerwy w dostawie prądu przewiduje się awaryjny zrzut ścieków, a w dużych pompowniach zapasowe pompy spalinowe.

Wydatek pomp zasadniczych przyjmuje się równy maksymalnemu dopływowi ścieków. Ponieważ ścieki dopływają nierównomiernie, przy pompowni powinien znajdować się zbiornik ścieków zapewniający pompom pracę z równym wydatkiem. Pompy pracują więc z przerwami, co jest dla nich korzystne. Zbiornik ścieków nie powinien być jednak zbyt duży, aby nie pełnił funkcji osadnika. Zbiornik ścieków musi być dobrze wentylowany, gdyż zbierające się w nim gazy mogą być przyczyną zatrucia lub wybuchu.

Leave a Reply