Potrzeba izolacji ciepłochronnej

Przewody ogrzewania centralnego przenoszące energią cieplną wymagają starannej izolacji ciepłochronnej w celu zabezpieczenia przed stratami energetycznymi.

Koszty wytwarzania energii cieplnej – wody gorącej i pary przez spalanie węgla, koksu, gazu, oleju opałowego – są duże i ze względów gospodarczych powinny być jak najmniejsze. Oprócz spraw ekonomicznych związanych ze stratami ciepła przenoszonej energii są jeszcze uboczne, takie np. jak uzyskanie warunków korzystnych dla przebywania obsługi w pomieszczeniach rozdzielni ciepła, kotłowni, maszynowi i wszędzie tam, gdzie przebiegają przewody cieplne.

Temperatura w pomieszczeniach cieplnych nie powinna być wyższa niż 40°C. Głównym czynnikiem chroniącym przewody i uzbrojenie przed promieniowaniem ciepła do pomieszczenia jest dobra izolacja ciepłochronna.

Izolacja przewodów chroni wodę gorącą w czasie obiegu przed większymi spadkami temperatury, co pozwala na bardziej ekonomiczne oddawanie ciepła do ogrzewanych pomieszczeń.

Szczególną uwagę należy poświęcić izolacji, jeśli dane pomieszczenia mają pozostać chłodne, np. piwnice z zapasami żywności, albo wtedy, gdy trzeba chronić przed zamarznięciem np. przewody wodne na strychach nie ogrzewanych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>