Próba działania na gorqco

Po uzyskaniu dodatnich wyników próby na zimno i usunięciu zaślepek instalację ogrzewczą napełnia się wodą i ogrzewa do najwyższej temperatury przy największym ciśnieniu, jakie przyjęto do obliczeń. Instalację centralnego ogrzewania pompowego bada się podczas pracy pomp. Po nagrzaniu do temperatury 60d-65°C instalację ochładza się do temperatury otoczenia i ponownie ogrzewa do najwyższej temperatury roboczej. Przystąpienie do prób ogrzewania w porze zimowej może nastąpić tylko w temperaturze powyżej 0°C we wszystkich pomieszczeniach. Napełnianie i ogrzewanie instalacji w zimie należy wykonywać bardzo ostrożnie według kolejności ustalonej z kierownictwem budowy.

Przed przystąpieniem do rozpalania kotła należy dokładnie sprawdzić stan wody w instalacji przez:

– otwarcie zaworu przy hydrometrze (wskaźnik wysokości słupa wody) na rurze sygnalizacyjnej.

– otwarcie zaworu spustowego na rurze sygnalizacyjnej,

– obserwacje strzałki hydrometru gwałtowny spadek strzałki oznacza, że stan wody w instalacji jest niewystarczający i wówczas należy ją dopełnić.

Przed rozpaleniem kotła należy sprawdzić czystość i drożność kanałów dymowych, rusztów, popielnika, czopucha i komina oraz otworzyć zasuwy dymowe. Przed uruchomieniem pomp należy sprawdzić czy kierunek obrotów silnika jest zgodny z kierunkiem oznaczanym strzałką na korpusie pompy, sprawdzić stan łożysk, przeczyścić je i nasmarować, Pompy odśrodkowe należy uruchamiać zawsze przy zamkniętym zaworze na tłoczeniu i całkowicie otwartym – na ssaniu. Gdy silnik napędowy osiągnie pełną prędkość obrotową, należy powoli otwierać zawór na przewodzie tłocznym. Zatrzymanie biegu pompy poprzedzić powinno zamknięcie zaworu na przewodzie tłocznym. Liczba pracujących jednocześnie pomp powinna być zgodna z projektem. Próbie pracy należy poddać także pompy rezerwowe. Różnica odczytów ciśnień na każdej parze manometrów na poszczególnych pompach powinna być stała. Pobór mocy przez silniki elektryczne należy kontrolować amperomierzem.

Leave a Reply