Próby i odbiór instalacji powietrza sprężonego

Każdą zmontowaną instalację powietrza sprężonego przed oddaniem do użytku bada się zgodnie z warunkami technicznymi i dokumentacją techniczną. W szczególności badania obejmują: badanie materiałów, badanie zabezpieczeń przed korozją, badanie sprężarek, badanie przyrządów bezpieczeństwa, badanie przewodów i uzbrojenia. Ważnym elementem badań jest próba szczelności urządzenia, którą wykonuje się powietrzem sprężonym. Ciśnienie próbne (jeżeli w dokumentacji technicznej nie ustalono inaczej) powinno wynosić:

– 1,5 ciśnienia nominalnego (roboczego), lecz nie mniej niż 0,2 MPa dla ciśnień nominalnych (roboczych) do 0,5 MPa.

-1,25 ciśnienia nominalnego (roboczego), lecz nie mniej niż ciśnienie nominalne (robocze) zwiększone o 0,3 MPa dla ciśnień nominalnych powyżej 0,5 MPa.

Ze szczególną uwagą należy wykonywać badanie zaworów bezpieczeństwa. Badanie to obejmuje: sprawdzenie typu i średnicy, sprawdzenie ustawienia za pomocą poziomnicy, sprawdzenie prawidłowego umieszczenia zaworu, sprawdzenie dopływu do zaworu, sprawdzenie plomb i zabezpieczeń zaworu oraz 3-krotne wykonanie próby działania przez podniesienie ciśnienia w urządzę-» niu powyżej ciśnienia roboczego.

Leave a Reply