Remonty instalacji kanalizacyjnych

Remonty instalacji kanalizacyjnych są najbardziej kłopotliwe, gdyż często połączone są one z koniecznością wykonywania wykopów i wyburzeń. W związku z powyższym zakres robót remontowych i ich organizacja muszą być bardzo starannie określone, aby wykluczyć wykonywanie prac zbędnych. Remonty główne (prowadzone raczej bardzo rzadko) wykonuje się w okresie letnim, gdyż jak już wspomniano, są one połączone z robotami ziemnymi. Remonty bieżące polegają przeważnie na wymianie uszkodzonych przyborów sanitarnych, których naprawa jest nieopłacalna. Przy wymianie fragmentów rur kielichowych nowe odcinki rur łączymy z resztą istniejącej instalacji za pomocą nasuwki dwukielichowej uszczelnianej według wcześniej omówionych zasad.

Szerszego omówienia wymagają zasady przeprowadzania remontów instalacji kanalizacyjnej wykonanej z PVC, Spotykane w praktyce uszkodzenia tego typu instalacji dzielimy na mechaniczne i termiczne. Uszkodzenia mechaniczne – to nieumyślnie wybity otwór lub pęknięcie przy przepychaniu przewodu, a termiczne – to trwałe odkształcenie części instalacji spowodowane przepływem wód zużytych o temperaturze powyżej 60° C w okresie powyżej 3 min.

Zależnie od wielkości uszkodzenia stosuje się dwie metody jego usunięcia. Przy uszkodzeniach termicznych i dużych uszkodzeniach mechanicznych (pęknięcie kielichów i kształtek, pęknięcie wzdłuż przewodu o długości powyżej 50 cm, pęknięcie po obwodzie rury oraz otwory o wielkości do 1/2 obwodu rury i więcej) należy stosować metodę wymiany części instalacji. Przy uszkodzeniach małych (pęknięcie wzdłuż przewodu o długości poniżej 50 cm, otwory o wielkości 1/4 obwodu rury i mniejsze) należy stosować metodę łatania poprzez zaklejenie miejsca uszkodzonego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>