Rodzaje przewodów

Przewody instalacji zarówno wodnych, jak i parowych wykonuje się z r u r stalowych czarnych. Dla małych średnic (zwykle do 50 mm) do instalowania przewodów łączonych na gwint używa się rur stalowych ze szwem, gwintowanych średnich. Wymiary tych rur określa norma PN-74/H-74200 (patrz tabela 11-1), Rury stalowe ze szwem, gwintowane produkuje się o dwóch różnych grubościach ścianek:

– lekkie – ze zmniejszoną grubością ścianek,

– średnie – ze ściankami o normalnej grubości.

W urządzeniach ogrzewań wodnych o temperaturze do 115°C i ciśnieniu do 1,0 MPa oraz w urządzeniach parowych niskoprę- żnych, przy połączeniach gwintowanych, stosuje się rury stalowe ze szwem gwintowane średnie (patrz tabela 11-1).

Gdy przewody łączy się za pomocą spawania, to dla tych wartości temperatury oraz ciśnień i przy średnicach do 65 mm należy stosować rury stalowe ze szwem, gwintowane lekkie (tabela 11-1).

Przy średnicach większych stosuje się rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania wg PN-80/H- -74219 (tabl. 21-6). Przewody skroplinowe należy wykonywać z rur o ściankach grubszych, tzn. z rur średnich ze szwem (wg PN-74/H- -74200).

Gdy parametry wody przekraczają 115°C lub 1,0 MPa, a także w ogrzewaniach parowych wysokoprężnych, stosuje się rury stalowe ze szwem średnie (wg PN-74/H-74200) oraz przy średnicach powyżej 80 mm – rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco (tab. 21-6). Dla tego zakresu ciśnień i temperatur nie stosuje się na ogół połączeń gwintowanych. '

Wężownice lub registry przeznaczone do zabetonowania w ścianach lub w stropach wykonuje się z rur stalowych bez szwu walcowanych na gorąco. Przewody w kotłowniach oraz pompowniach centralnych niskiego ciśnienia należy wykonywać:

– a) przy średnicach przewodów do 100 mm – z rur stalowych ze szwem, gwintowanych (wg PN-74/H-74200) lub przy większych ciśnieniach – z rur stalowych bez szwu walcowanych na gorąco (wg PN-80/H-74219).

– b) przy średnicach przewodów 100-400 mm – z rur stalowych bez szwu walcowanych na gorąco (wg PN-80/H-74219).

Przewody w przyłączach budynków do sieci cieplnej i w węzłach cieplnych należy wykonać z rur stalowych bez szwu walcowanych na gorąco (wg PN-80/H-74219) lub z rur stalowych ze szwem przewodowych (wg PN-79/H-74244).

Leave a Reply