Różne typy pomp – dalszy opis

Pompy o napędzie mechanicznym. Jeżeli trzeba podnieść duże ilości wody na znaczną wysokość, to zastosowanie pomp o napędzie ręcznym jest niemożliwe. W tych wypadkach instaluje się pompy o napędzie mechanicznym, wśród których największe zastosowanie mają pompy odśrodkowe wirnikowe o osi poziomej, sprzężone z silnikami odpowiedniej mocy.

Pompy odśrodkowe (rys. 8-15) składają się z korpusu żeliwnego zaopatrzonego w króciec ssawny i tłoczny, wewnątrz którego na wale opartym na łożyskach kulkowych lub ślizgowych jest osadzony jeden lub kilka wirników wykonanych z brązu lub innych kompozycji metali nieżelaznych. Zależnie od liczby wirników pompy te dzielimy na jednostopniowe (jeden wirnik) lub wielostopniowe (przy większej liczbie wirników). Produkowane pompy odśrodkowe mają różną wydajność wody (do 2000 i więcej ra3/h) jako pompy:

– niskociśnieniowe o wysokości tłoczenia do 60 m,

– średniociśnieniowe o wysokości tłoczenia

– 60-i-200 m, .

– wysokociśnieniowe o wysokości tłoczenia 200H-1200 m.

Stosuje się je w urządzeniach wodociągowych jako pompy hydroforowe lub jako pompy montowane w pompowniach. W razie pompowania wody ze studni wierconych z głębokim lustrem wody zachodzi konieczność stosowania pomp odśrodkowych specjalnej budowy zwanych pompami głębinowymi.

Pompa głębinowa (rys. 8-16) jest sprzężona z silnikiem i wraz z nim opuszcza się ją do studni i zatapia w wodzie. Prąd elektryczny doprowadza się do silnika elektrycznego specjalnym kablem połączonym z nim hermetycznie. Kabel ten' jest umocowany do przewodu tłocznego. Najmniejsze silniki pomp głębinowych mieszczą się w rurze o średnicy 100 mm, a wydajność tych pomp wynosi do 500 1/s przy manometrycznej wysokości podnoszenia do 180 m. 1 – przewód tłoczny, 2 – doprowadzenie prądu elektrycznego, 3 – pompa, 4 – silnik elektryczny

Leave a Reply