Spawanie gazowe

W spawaniu gazowym źródłem ciepła jest najczęściej płomień acetylenowo-tlenowy o temperaturze ok. 3100°C, w którym gaz palny – acetylen spala się w obecności tlenu. W warunkach budowy lub małych zakładów przemysłowych tlen jako gaz magazynuje się w butlach stalowych (rys. 7-1 o),

– b) przekrój zaworu wykonanych ze stali jako zbiorniki ciągnione bez szwu. Górna zwężona część butli tworzy szyjkę z nagwintowanym stożkowym otworem, w który jest wkręcony zawór (rys. 7-1 b) umożliwiający pobieranie tlenu z butli. Króciec na zaworze umożliwia gwintowe połączenie reduktora z zaworem. Należy tu przypomnieć, że wszystkie części zaworów do tlenu ze względów bezpieczeństwa czyści się trójchlorkiem etylenu w celu usunięcia śladów olejów i smarów. W kraju produkuje się butle tlenowe o pojemności 0,5-h50 1. Najczęściej stosuje się butle o pojemności 40 1. Są one malowane na niebiesko farbą olejną z czarnym napisem ,,Tlen 02”. Masa butli pustej wynosi 62-72 kg.

Czerpiąc z butli gaz, który znajduje się w niej pod wysokim ciśnieniem, stosuje się reduktory obniżające ciśnienie panujące w butli, do ciśnienia roboczego. Oprócz tego reduktory gwarantują utrzymywanie się ciśnienia roboczego na stałym poziomie niezależnie od spadku ciśnienia gazu w butli. Przekrój reduktora do tlenu pokazano na rys. 7-2.

Acetylen jest, podobnie jak tlen, gazem bezbarwnym i nietru- jącym, a w skład jego wchodzą węgiel i wodór. Stosowany w technice ma charakterystyczny zapach czosnku. W ciśnieniu atmosferycznym i temperaturze 0°C jeden kilogram acetylenu ma objętość 0,85 m3. Acetylen techniczny zanieczyszczony parą wodną lub amoniakiem wytwarza z miedzią acetylenek miedzi, który jest wybuchowy. Z tego względu części stykających się z acetylenem nie wolno wykonywać z miedzi ani też z jej stopów, o zawartości czystej miedzi powyżej 70%. Acetylen tworzy również mieszaninę wybuchową z powietrzem i tlenem. Dlatego stosując acetylen należy ściśle przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Leave a Reply