Urządzenia czerpalne

Uzbrojenie przewodów należy montować w sposób umożliwiający jego łatwą wymianę – a więc z połączeniami na długi gwint lub (rzadziej) na dwuzłączki.

Urządzenia czerpalne montuje się tak samo jak urządzenia czerpalne instalacji wodociągowych. Instalując mieszacze przy natryskach należy umieszczać je na bocznej ścianie kabiny. Takie umieszczenie mieszaczy ułatwia operowanie zaworami ciepłej i zimnej wody, zwłaszcza przy rozpoczynaniu kąpieli, nie narażając użytkownika ani na oparzenie, ani na zbyt zimny prysznic.

Izolację ciepłochronną stosuje się zawsze dla przewodów umieszczonych w piwnicach, a ponadto izoluje się wysokie piony. W instalacjach ciepłej wody, z uwagi na prostotę wykonania, stosuje się gotowe okładziny lub maty z wełny szklanej pikowanej na papierze falistym. Maty kroi się na paski, którymi otula się rurę, mocuje drutem miękkim grubości 0,5 1 mm, owija tka niną techniczną i nanosi warstwę wygładzającą złożoną z gipsu z dodatkiem kleju. Z uwagi na małe średnice rur grubość warstwy izolacyjnej powinna wynosić ok. 30 mm, warstwy gipsu – 10 mm. Zawilgocenie warstwy izolacyjnej pozbawia ją właściwości ciepłochronnych. W warunkach pomieszczeń wilgotnych wykonaną izolację należy więc chronić przed wilgocią – zazwyczaj przez dwukrotne pomalowanie farbą olejną osłonowej warstwy gipsu. W praktyce budowlanej rozpowszechnia się spiralne owijanie umocowanej izolacji taśmą z tworzywa sztucznego. W tym sposobie wykonania jest zbędna tkanina techniczna i osłonowa warstwa gipsu.

Wykonując izolację należy pamiętać o oznaczeniu miejsc połączeń rozbieralnych (np. przez owinięcie i wypuszczenie na zewnątrz końcówek drutu) oraz o zapewnieniu łatwego dostępu do uzbrojenia i możliwości jego demontażu bez naruszenia izolacji, co uzyskuje się przez stosowanie nakładek lub łupin ze szkła piankowego albo spienionych odpornych na wysoką temperaturę tworzyw sztucznych np. poliuretanów. W celu umożliwienia termicznych ruchów przewodu należy przerywać izolację przy przejściu przez mury i przy podporach przesuwnych, zakończając ją prostopadle do osi przewodu i wzmacniając obrzeże opaskami z blachy cynkowej.

Leave a Reply