Urządzenia miejscowe – gazowe i elektryczne

Urządzenia do ogrzewania wody opalane paliwem stałym ustępują o wiele wygodniejszym urządzeniom opalanym paliwem gazowym lub podgrzewaczom elektrycznym. Urządzenia gazowe i zasady odprowadzania spalin zostaną omówione szczegółowo w rozdziale 19 dotyczącym instalacji gazu.

Elektryczne podgrzewanie wody cechuje czystość eksploatacji (brak popiołu, sadzy i dymu), zbędność kanałów kominowych, prostota obsługi, łatwość utrzymania stałej temperatury wody przez zastosowanie termostatów. Koszt eksploatacji urządzenia elektrycznego jest jednak ok. 3 razy większy od kosztów eksploatacji urządzenia gazowego, co powoduje stosunkowo małe rozpowszechnienie urządzeń elektrycznych. Stosuje się je w obiektach służby zdrowia, stołówkach, kawiarniach itp.

Podgrzewacze lub warniki bezciśnieniowe mają stałe połączenie z atmosferą przez rurę wylewną. Wylew wody ciepłej z wy- lewki następuje po otwarciu zaworu na doprowadzeniu wody zimnej do podgrzewacza. Schemat podgrzewacza elektrycznego tego typu przedstawia rys. 12-3. Podgrzewacz ten jest typu zasobnikowego, gdyż może magazynować pewną ilość wody ciepłej. Po otwarciu zaworu 11 woda zimna z wodociągu wpływa do pod grzewacza i wypycha z niego wodę ciepią przez rurę przelewową Z do wylewki. Rura przelewowa 2 jest jednocześnie rurą bezpieczeństwa, gdyż łączy przestrzeń wodną podgrzewacza z atmosferą. Istnienie przelewu uniemożliwia wystąpienie zjawiska braku wody w zbiorniku, a tym samym zabezpiecza grzałkę elektryczną 4 przed nadmiernym rozgrzaniem się i przepaleniem. Zawór 10 służy do poboru wody zimnej lub mieszania jej w baterii z ciepłą. W urządzeniach tego typu instaluje się regulator temperatury 7 (termostat). Regulator temperatury wyłącza dopływ prądu do grzałki po osiągnięciu przez wodę w zbiorniku żądanej temperatury i włącza go po obniżeniu się tej temperatury. Elektryczny podgrzewacz wody musi mieć bezpiecznik na Unii zasilania w energię elektryczną oraz uziemienie lub zerowanie (zależnie od wymagań zakładu energetycznego). Niektóre nowoczesne podgrzewacze wody mają specjalną izolacją elektryczną, która uniemożliwia porażenie prądem i uzyskują zgodą zakładu energetycznego na instalowanie ich bez uziemiania lub zerowania.

Leave a Reply