Urządzenie do regulacji poziomu wody w kotle

Zbiorniki skroplin służą do gromadzenia skroplin odpływających z odbiorników ciepła w otwartych instalacjach parowych nis- koprężnych. Produkuje się trzy typy zbiorników dwa typy o podstawie prostokątnej i jeden o podstawie kołowej. Zbiorniki skroplin spawa się z blachy ze stali węglowej i maluje farbą przeciwkorozyjną.

Zbiorniki są wyposażone w wodowskaz, rurę przelewową spustową i oparową oraz w kilka króćców (rys. 21-37). Zasilanie niskoprężnych kotłów parowych w wodę ze zbiorników skroplin bywa zwykle zautomatyzowane. W praktyce spotyka się wiele rozwiązań tego układu automatyzacji.

– a) widok z boku, b) widok z góry 2 – króciec do rury dopływowej 2 – króciec do podłączenia pompy, 3 – kró- ciec do rury przelewowej, 4 – króciec do rury oparowej, 6 – króciec zasilający, 7 – króćce do wodowskazu, S – króciec do szeregowego łączenia zbiorników

Najczęściej stosuje się układ, w którym pompa jest uruchamiana wyłącznikiem pływakowym umieszczonym w zbiorniczku pośrednim, którego górna i dolna część są połączone odpowiednio z przestrzenią parową i wodną kotła. Dzięki temu poziom wody w zbiorniczku jest taki sam jak w kotle.

Głównym elementem tego układu regulacji jest urządzenie do regulacji poziomu wody w kotle (rys. 21-38). Urządzenie pływakowe powinno być umieszczone na wysokości średniego poziomu wody w kotle i możliwie blisko kotła.

Produkuje się między innymi dwunastawne elektryczne regulatory poziomu cieczy (rys. 21-39). Zbiorniki odpowietrzające służą do odpowietrzania instalacji ogrzewania centralnego. Ustawia się je w najwyższych punktach urządzeń zamkniętych oraz w miejscach załamań przewodów, z

Leave a Reply