Wentylacja naturalna

Różnica temperatury powietrza wewnątrz i na zewnątrz budynku zapewnia naturalną, samorzutną wymianę powietrza w pomieszczeniach. Intensywność tej wymiany jest tym większa, im większa jest różnica temperatur i im mniej szczelne są ściany oraz otwory okienne.

Działanie wiatru zmienia przebieg naturalnej wymiany powietrza. Po stronie nawietrznej powstaje nadciśnienie, po stronie zawietrznej podciśnienie. Ta różnica ciśnień stwarza korzystniejsze warunki do przewietrzania pomieszczeń, zwłaszcza jeżeli mieszkanie ma okna umieszczone z obu stron budynku.

W pomieszczeniach kuchennych, łazienkach, ustępach nie może panować nadciśnienie, gdyż nieprzyjemne zapachy przenikałyby do innych pomieszczeń. Z drugiej strony pomieszczenia te muszą być intensywnie wentylowane. Rozwiązuje się tę sprawę projektując kanały wentylacji organizowanej, zwanej grawitacyjną.

Wykonanie kanałów wentylacyjnych z kratkami wywiewnymi umieszczonymi pod sufitem zmienia warunki istniejącej przedtem w pomieszczeniu wymiany powietrza (wentylacji naturalnej nie- organizowanej). Rozpatrzmy sytuacją przedstawioną na rys, 26-1. Kanał wentylacyjny zawiera słup powietrza wewnętrznego o wysokości h i gęstości L>tu (czytaj ro). Na zewnątrz pomieszczenia można wyobrazić sobie taki sam słup powietrza zewnętrznego o gęstości Rozpatrując warunki zimowe, zauważymy, że (?-> Różnica ciśnień Ap czytaj delta p) wyniesie Ap = (L?-{?«.) -g-h

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>