Wodooddzielacze

Z tego względu w instalacjach parowych niskiego ciśnienia powszechnie stosuje się odwadniacze termiczne (rys. 21-31) można również stosować odwadniacze termodynamiczne – służące do automatycznego odwadniania urządzeń i przewodów (rys. 21-32).

W ogrzewaniach parowych wysokoprężnych stosuje się o d- wadniacze pływakowe (rys. 21-33). Wodooddzielacze służą do zabezpieczenia przewodów parowych wysokiego ciśnienia przed uderzeniami wodnymi. Działanie ich 1 – korpus, 2 – czujnik. 3 – sprężyna, 4 – dysza, 5 – korek, 6 – nakrętka, 7 – wkręt polega na nagłej zmianie kierunku przepływu, co powoduje wytrącenie wody ze strumienia pary. Woda zbierana przez wodood- dzielacz poprzez odwadniacz spływa do przewodu skroplinowego stosuje się żeliwne wodooddzielacze kołnierzowe (rys. 21-34).

Przezierniki uniożliwają obserwację przepływu czynnika (pary, skroplin). W wyniku nieprawidłowej pracy odwadniacz może przepuszczać nie tylko skropliny, lecz także parę. Dlatego stała kontrola pracy urządzeń odwadniających za pomocą przeziernika pozwala na racjonalną gospodarkę odwadniającą. Przeziernik montuje się tuż za odwadniaczem. Na rys, 21-35 pokazano przeziernik kołnierzowy.

Osadniki stosuje się w instalacjach ogrzewania centralnego do zatrzymywania zanieczyszczeń w postaci ciał stałych unoszonych w strumieniu pary lub wody. Na przewodach parowych stosuje się osadniki kołnierzowe na przewodach wodnych powszechnie instaluje się stalowe osadniki spawane (rys. 21-36). W tych osadnikach zanieczyszczenia zatrzymują się na siatce mosiężnej tworzącej kosz, z którego okresowo się je usuwa. Ponadto dla wytrącenia zanieczyszczeń w osadniku wykorzystuje się zmniejszenie prędkości przepływu wody.

Leave a Reply