Zagadnienia bhp – rozwinięcie

Bardzo ważne jest również właściwe zamocowanie transportowanych elementów. Środek ciężkości przedmiotu transportowanego powinien znajdować się w środku odległości między dwoma uchwytami urządzenia. Ostre krawędzie przedmiotu, w miejscach uchwycenia linami, należy obłożyć kawałkami drewna. W żadnym wypadku nie wolno przekraczać obciążenia dopuszczalnego dla danego urządzenia. Podczas transportu grzejników nie wolno podnosić ich za pomocą dźwigu bez odpowiedniej klatki. Uchwycenie grzejnika za element może spowodować pęknięcie złączek i grzejnik spadnie.

Przy pionowym transporcie lub opuszczaniu elementów ciężkich po pochylniach nie wolno przerywać pracy, zanim ciężar nie zostanie przetransportowany do najniższego miejsca. Przed wnoszeniem cięższych elementów i urządzeń po drabinach należy uprzednio sprawdzić wytrzymałość i pewność oparcia drabiny. W żadnym razie nie należy przebywać pod opuszczanym lub podnoszonym ciężarem.

Do pracy powyżej zasięgu rąk robotnika używa się odpowiednich rusztowań i pomostów. Nie należy opierać ich na grzejnikach, rurach, beczkach, cegłach itp. ani przesuwać w czasie, kiedy robotnicy znajdują się na nich lub pod nimi. Na pomostach i rusztowaniach nie należy pozostawiać po pracy żadnych narzędzi i materiałów. W rejonie montażu instalacji należy wyłączyć dopływ prądu elektrycznego. W żadnym wypadku nie wolno monterowi dotykać napotkanych przewodów elektrycznych, kabli oraz rur nie związanych z montowanym urządzeniem. Zabrania się pracować przy otwartym palenisku, lampach lutowniczych, przy spawaniu itp., w ubraniu przesiąkniętym smarami lub innymi materiałami łatwo palnymi.

Monterzy pracujący na dachu muszą nosić pasy bezpieczeństwa. Każdy robotnik zatrudniony przy montażu instalacji na budowie powinien mieć na głowie kask ochronny z tworzywa sztucznego.

Leave a Reply