Dostosowanie trzonu kuchennego do innego rodzaju gazu

Regulację ilości powietrza pierwotnego dla uzyskania właściwego płomienia barwy niebieskofioletowej z wyraźnym zielonym stożkiem uzyskuje się przez przesuwanie aluminiowej rurki zasłonowej umieszczonej w korpusie palnika i utrzymanej w stałym położeniu przez wkręt dociskający.

Dostosowanie trzonu kuchennego do innego rodzaju gazu wymaga wymiany dysz i powtórnej regulacji ilości powietrza pierwotnego. Tego rodzaju prace mogą wykonywać tylko osoby upoważnione przez dostawcę gazu. Używanie aparatów gazowych nie dostosowanych do właściwego rodzaju gazu jest zabronione.

Działanie palnika zależy od położenia pokrętła odpowiedniego kurka kuchennego trzonu gazowego. Kurek ten (z wyjątkiem pokrętła) jest wykonany całkowicie z mosiądzu. Schemat jego konstrukcji i działania przedstawia rys. 19-8.

Kurek kuchennego trzonu gazowego składa się z korpusu i grzybka o kształcie stożkowym, uszczelnianego smarem grafitowym grzybek ten w części zewnętrznej, nie uszczelnionej ma kształt cylindryczny. W tej części grzybka jest wycięcie podłużne, umożliwiające ruch trzpienia wraz z wkrętem wzdłuż osi. Użytkownik obracając pokrętło powoduje obrót trzpienia. Obrót trzpienia poprzez wkręt przenosi się na grzybek powodując jego równoczesny obrót i związane z tym otwarcie dopływu gazu do palnika. Prowadnicą dla wkrętu jest półkoliste wycięcie wykonane w korpusie kurka. Wycięcie to ma z prawej bocznej strony występ, w który wchodzi górna część wkrętu w położeniu całkowitego zamknięcia dopływu gazu.

W celu otwarcia dopływu gazu należy wcisnąć trzpień i pokonując opór sprężyny wprowadzić wystającą część wkrętu w wycięcie prowadzące. Zadaniem sprężyny jest dociskanie grzybka do gniazda wykorzystujemy ją równocześnie do zabezpieczenia trzpienia w położeniu zamknięcia przed przypadkowym obrotem i otwarciem dopływu gazu. Znajdujący się w obudowie korpusu wkręt regulacyjny umożliwia regulację wielkości obrotu w lewo trzpienia i grzybka, a tym samym pozwala na uregulowanie wielkości minimalnego płomienia.

Wykipienie gotowanych potraw lub spadek ciśnienia w instalacji może spowodować zgaśnięcie płomienia. Nie wolno więc nigdy pozostawiać palących się palników bez nadzoru.

Leave a Reply