Grzejniki stalowe płytowe

W naszym kraju produkuje się grzejniki stalowe płytowe wykonane z blachy grubości 1,2 mm. Wysokość tych grzejników wynosi 660 mm i 1060 mm. Instaluje się je, gdy ciśnienie robocze nie przekracza 0,8 MPa i temperatura nie jest wyższa niż 110°C.

Do bezpośredniego ogrzewania pomieszczeń, w których wydziela się niewiele kurzu, i przy niewielkich wymaganiach higienicznych {hale fabryczne, garaże, zajezdnie, warsztaty itp.) stosuje się grzejniki z rur żebrowych – żeliwnych i stalowych:

Grzejniki z rur żeliwnych żebrowych stosuje się do ogrzewań wodnych pracujących przy ciśnieniu do 0,45 MPa oraz do ogrzewań parowych o ciśnieniu do 0,2 MPa. Rury żebrowe produkuje się o średnicach 70 i 100 mm.

Grzejniki wykonane z żeliwnych rur żebrowych montuje się na specjalnych wspornikach rolkowych (rys. 21-9). Grzejniki te opisano w PN-55/H-74500. Grzejniki z rur stalowych żebrowych można stosować w instalacjach ogrzewczych wodnych i parowych o ciśnieniu do 1,0 MPa. Produkowane są rury o różnych długościach i średnicach. Grzejniki te powinny odpowiadać warunkom PN-68/ /B-40020.

Grzejniki z rur stalowych gładkich (rys. 21-10) znajdują zastosowanie do ogrzewania pomieszczeń, którym stawia się duże wymagania higieniczne, np. sale operacyjne (gładkie powierzchnie łatwe do mycia gdzie, np. z braku miejsca lub ze względu na estetykę, nie stosuje się innych rodzajów grzejników. Grzejniki rurowe gładkie powinny być wykonywane z rur stalowych bez szwów przewodowych. Rodzaje grzejników rurowych gładkich i ich dane techniczne przedstawiono w BN-76/8864-49.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>