Instalacja grawitacyjna

Kotły% ogrzewań grawitacyjnych (przeważnie żeliwne członowe lub stalowe typu S-4WK) oprócz uzbrojenia i osprzętu omówionych w rozdziale 21, zabezpiecza się przed wzrostem temperatury i ciśnienia. Połączenia urządzeń z przewodami wykonuje się w tego typu instalacjach zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami montażu przewodów (rur). Wszystkie przewody układa się tak, aby powietrze w czasie napełniania i ruchu instalacji miało swobodny dopływ do naczynia wzbiorczego.

W instalacji grawitacyjnej nie można stosować syfonów. Prowadzenie przewodów powinno się odbywać ze spadkiem minimum 0,5% w kierunku punktów opróżniania instalacji. Szczególną uwagę należy zwrócić na właściwe odpowietrzenie grzejników.

Gałązki zasilające (odcinki rur łączące grzejniki z pionem) należy układać ze spadkiem do grzejników, zaś gałązki powrotne powinny być zmontowane ze spadkiem od grzejników do pionu. Na gałązkach zasilających grzejniki instalacji grawitacyjnych można zmontować zawory grzejnikowe z podwójną regulacją. Na pionach instalacji grawitacyjnych w budynkach o wysokości ponad dwóch kondygnacji należy montować zawory odcinające skośne typu „koswa” wyposażone w kurki spustowe. Odpowiednio w rozdziale dolnym na pionach odpowietrzających (nad najwyższym grzejnikiem) montuje się zawory odpowietrzające (przelotowe).

Przy budowie instalacji mieszkaniowych należy zwrócić uwagę na fakt, że najczęściej kocioł i grzejniki znajdują się na jednakowym poziomie może się nawet zdarzyć, że środek jakiegoś grzejnika znajduje się poniżej środka kotła. W takich wypadkach ciśnienie czynne, jak już wspomniano, uzyskuje się tylko na skutek ochłodzenia wody w przewodach. Ciśnienie to jest oczywiście niewielkie i dlatego obowiązuje duża dokładność wykonania instalacji ściśle wg wskazań projektu. Jakiekolwiek zasyfonowania na przewodach nie powinny być stosowane.

Leave a Reply