Opróżnianie instalacji

Instalacje centralnego ogrzewania wodnego powinny pozostawać zawsze napełnione wodą, co zapobiega korozji wewnętrznej powierzchni elementów urządzenia. W razie konieczności opróżnienia instalacji z wody palenie w kotłach należy przerwać. Wodę spuszczać można w kilka godzin po przerwaniu palenia. Przed spuszczeniem wody należy: wygarnąć paliwo i oczyścić ruszty, usunąć popiół z popielnika, wyłączyć pompy obiegowe, zamyka jąc zawory na tłoczeniu, wyłączyć silnik przy pompach, otworzyć wszystkie zawory przy kotłach na zasilaniu i powrocie, otworzyć wszystkie zawory na ssaniu i tłoczeniu przy pompach, następnie wypuścić wodę za pomocą węża gumowego przez zawory spustowe przy kotłach. Podczas spuszczania wody należy otworzyć wszystkie zawory odpowietrzające. Po spłynięciu wody z kotłów i z instalacji należy również odwodnić miejsca zasyfo- nowane (załamania itp.).

Regulację instalacji należy przeprowadzać niezwłocznie po jej uruchomieniu przed nastaniem dużych mrozów. Zadaniem regulacji jest doprowadzenie do wszystkich odbiorników ciepła takiej jego ilości, żeby zapewnić w ogrzewanych pomieszczeniach temperatury powietrza określone projektem. Podstawową zasadą regulacji instalacji ogrzewania centralnego jest zapewnienie przyjętych przepływów przez wszystkie grzejniki. Za podstawowy element regulacyjny przyjmuje się obecnie kryzy (przesłony) dławiące. Umieszcza się je w złączach przy zaworach grzejnikowych. Kryzy, stwarzając odpowiedni opór przepływowi wody, umożliwiają wyrównanie ciśnienia przepływów przez grzejniki. W projektach, w których zastosowano kryzy, podaje się zwykle wymagania dotyczące sposobu i czasu ich montowania. Kryzy montuje się dopiero po kilkakrotnym dokładnym przepłukaniu instalacji i stwierdzeniu przez nadzór techniczny, że instalacja jest czysta. Wszystkie instalacje z kryzami muszą być zaopatrzone w odmulacze (osadniki). W dobrze zaprojektowanym i wykonanym kryzowaniu wszelkie inne zabiegi regulacyjne instalacji są zbędne. Już obecnie produkuje się zawory grzejnikowe wyposażone w urządzenie do stałej regulacji i mogące zastąpić kryzy przy grzejnikach. Obecnie produkuje się zawory grzejnikowe termostatyczne z możliwością automatycznej regulacji temperatury w pomieszczeniu.

Leave a Reply