Instalacje mieszkaniowe cz. II

W niedużych mieszkaniach, w których niewielkie straty ciepła wynoszą ok. 5000 watów, zamiast opisanych wyżej urządzeń kotłowych istnieje możliwość zastosowania wężownicy w trzonie kuchennym. W małym trzonie kuchennym można pomieścić wężo- wnieę wykonaną z dwóch rur (stykających się ze sobą) średnicy 40 mm. Przeciętna długość wężownicy (rys. 23-3) wynosi ok. 3 m {a -i- b + c) 2.

Na rys.23-4 przedstawiono schemat ogrzewania wodnego z zastosowaniem wężownicy umieszczonej w trzonie kuchennym. Trzon kuchenny i grzejniki oraz przewody są umieszczone na jednej kondygnacji. Woda w wężownicy ogrzana spalinami do temperatury 80-b90°C, pionowym przewodem unosi się do naczynia wzbiorczego umieszczonego pod sufitem w kuchni. Stamtąd woda płynie przewodem poziomym ułożonym pod sufitem do przewodów pionowych i grzejników. Woda ochłodzona w grzejnikach spływa z powrotem do wężownicy.

Ciśnienie czynne wzbudzające krążenie wody w przewodach zależy od mierzonej w pionie odległości środka grzejnika od środka wężownicy. Im niżej znajduje się wężownica, tym większe będzie ciśnienie czynne. Bardzo często wobec znikomej odległości między środkami kotła (wężownicy) i grzejników dla obiegu wody wykorzystuje się różnicę temperatur (ochłodzenie wody w rurach) w rurach powodującą ciśnienie czynne.

Instalacje z wężownicy w trzonie kuchennym sprzęga się zwykle z urządzeniami do przygotowania ciepłej wody użytkowej. W ogrzewaniu z wężownicą wykorzystuje się w pewnym stopniu ciepło przeznaczone do gotowania.

Instalacje mieszkaniowe, a w tym także z wężownicą w trzonie kuchennym stanowią systemy otwarte, tzn. instalacja połączona jest zawsze z atmosferą za pośrednictwem otwartego naczynia wzbiorczego. W takim układzie temperatura wody nie przekroczy nigdy 100°C, a jej ciśnienie nie przekroczy słupa wody określonego wysokością położenia naczynia wzbiorczego.

Na przewodzie łączącym kocioł lub wężownicą z naczyniem wzbiorczym nie wolno umieszczać żadnych zaworów, zasuw itp. Urządzenia kotłowe (kotłownie) o wydajności cieplnej do cv 24 000 W nie podlegają przepisem dotyczącym budowy kotłowni. Kociołki do ogrzewań mieszkaniowych (o wydajności do oo 24 000 W) mogą być ustawiane również w kuchni, hallu itp.

Specjalne pomieszczenie, w którym zmontowano kocioł ogrzewania mieszkaniowego o wydajności do 24 000 W, musi mieć kanał wentylacji wywiewnej o 'wymiarach 14X14 cm. Do takiego pomieszczenia powinien być zapewniony dopływ powietrza przez uchyloną część okna lub specjalny przewód. Jeżeli kocioł znajduje się w hallu, jest konieczny tylko kanał wywiewny. Jeżeli kocioł zainstalowano w kuchni – nie stawia się wówczas specjalnych wymagań.

Leave a Reply